Varghannen i Galvenreviret när den fått sin radiosändare. Informationen om Galvenvargarna och andra vargar i Rovdjursforum är än så länge bara öppen för statens tjänstemän.
Varghannen i Galvenreviret när den fått sin radiosändare. Informationen om Galvenvargarna och andra vargar i Rovdjursforum är än så länge bara öppen för statens tjänstemän.

Staten öppnar Rovdjursforum

Naturvårdsverket har satt i gång arbetet för att göra Rovdjursforum öppet för allmänheten. 
– Jättekul! Den dagen det sker, att alla kan se innehållet på Rovdjursforum, då stänger vi vargobs.se, säger Lars-Olov Guttke.

Rovdjursforum är en Internet-baserad databas där bara statens tjänstemän har tillträde i dag. Där skrivs alla rovdjursrapporter in och är tillgängliga för dem som har lösenord och kan ta sig in i systemet.
Privata vargobs.se startades som ett svar på att staten hemlighåller uppgifterna i Rovdjursforum.
Viltskadecenters vargforskare Jens Karlsson sällar sig till dem som vill att Rovdjursforum ska bli öppet för allmänheten.

”Kan minska motsättningarna”
– Jag tror att det kan minska motsättningarna om människor får insyn i rovdjursrapporterna och samtidigt känner att de får feedback på de rapporter de lämnar, säger Jens Karlsson.
Han var själv med och byggde upp Rovdjursforum – och då var tanken att forumet en dag skulle få en publik, helt offentlig, del.
– Ingenting har hänt och det är kanske en resursfråga. I dag ligger beslutet någonstans högre upp på Naturvårdsverket, säger Jens Karlsson till Jakt & Jägare.

Förstudie igång
Men visst är det saker på gång med Rovdjursforum, visar det sig när vi ringer Naturvårdsverket och chefen för naturresursavdelningen, Eva Törnelöv.
– Vi har inlett en förstudie för hur Rovdjursforum ska kunna få en publik del. Det är ett av önskemålen som miljöminister Andreas Carlgren har i rovdjurspropositionen. Problemet är att dagens Rovdjursforum innehåller en massa sekretessbelagda personuppgifter, exempelvis om människor som fått ersättning för rovdjursskadade tamdjur. Förstudien ska visa hur databasen kan byggas så att vi inte röjer personuppgifter, säger Eva Törnelöv.

”Bara det blir bra”
Hon hänvisar till chefen för viltförvaltningsenheten, Susanna Löfgren, som sitter inne med detaljkunskaper om det pågående arbetet. Hon kan inte säga när jobbet blir klart och Rovdjursforum faktiskt blir offentligt.
– Det tar tid att bygga en ny databas och i nuläget är vi bara inne i en förstudie. Men min åsikt är att det får ta lite längre tid, bara det blir riktigt bra i slutändan. Målsättningen är att så mycket som möjligt ska bli öppet för allmänheten, säger Susanna Löfgren.

”Då lägger vi ned”
I dag finns redan ett offentligt forum för vargobservationer, privata vargobs.se, som startades av Lars-Olov Guttke på grund av att staten hemlighåller Rovdjursforum. 

Guttke blir mycket glad när han nås av uppgifterna om statens ambitition, att offentliggöra rovdjursrapporterna.
– Om de verkligen blir offentliga, och allmänheten får del av alla uppgifter, finns det ingen anledning att vargobs.se ska finnas. Då lägger vi ned, säger Lars-Olov Guttke.