Foto: FOTO: NILS PRAUSE/MOSTPHOTOS Myndigheterna i Norge vill att fler vildrenar fälls, från jägarhåll oroas man över att stammen hotas.

Staten subventionerar norska jägares flygtransporter

I dag är det premiär för vildrensjakten på Hardangervidda i Norge. För att stimulera jaktintresset får jägarna bidrag till att flyga ut fällda renar.

Myndigheterna i Norge vill ha mer jakt på vildren för att trycka tillbaka avmagringssjukan (CWD) i området.

Helikopter eller sjöflyg

För att stimulera jakten presenterar man att jägarna kan få bidrag till att flyga ut fällda vildrenar. Samhället täcker maximalt 80 procent av kostnaden för helikopter eller sjöflyg. Vildren samt älg och hjort får transporteras. Maximalt kan jägaren få 5 000 kr.

Jägaren själv får också följa med i flyget. Förutsättningen är att det fällda bytet följer med i samma transport, enligt reglerna på Hjorteviltportalen.

Från den 15 augusti

Bidragsordningen gäller från den 15 augusti till den 1 november för vildren och till 31 december för älg och hjort.

Jägaren själv eller den som anordnar jakten ska se till att nödvändiga landningstillstånd finns.

Syftet med bidraget är att få ner antalet djur i dessa bestånd och öka kunskapen om CWD. Man hoppas på att fler prover sänds in och att kvaliteten på proverna blir bättre.