Foto: Shutterstock Drabbade privatpersoner och länsstyrelsen i Värmland har överklagat den kritiserade domen i förvaltningsrätten i Luleå.

Stoppad skyddsjakt på varg överklagas av drabbade

Sakägarna i Värmland överklagar att skyddsjakten på varg stoppades av förvaltningsrätten. Därmed gör man gemensam sak med länsstyrelsen som också har överklagat domen.

Som Jakt & Jägare tidigare har berättat om beviljade länsstyrelsen i Värmland skyddsjakt på en varg i trakterna mellan Molkom, Brattfors och Väse.

Serie angrepp

Orsaken var att det hade skett en serie vargangrepp mot hundar i det så kallade Forshagareviret. Men flera jaktkritiska organisationer överklagade.

Förvaltningsrätten i Luleå inhiberade först jakten och stoppade den sedan helt med hänvisning till Viltskadecenters kriterier om att minst fyra vargangrepp måste ha dokumenterats under ett år.

Länsstyrelsen valde då att överklaga till kammarrätten då man ansåg att frågan var av principiell betydelse.

Juridisk hjälp

Nu har också sex sakägare, drabbade jakthunds- och tamboskapsägare, med juridisk hjälp från Jägarnas Riksförbund, JRF, överklagat domen till kammarrätten.

Bland annat understryker man att flera jakthundar sannolikt hade skadats om deras ägare inte hade ingripit.

Ej tvingande riktlinjer

”Huruvida angreppen har lett till skador eller kunnat avvärjas med bruk av § 28 ska inte vara avgörande i bedömningen. Det är rimligt att anta att de incidenter som föranlett skrämselskott med stöd av § 28 hade lett till skadade eller dödade hundar om inte jägaren kunnat avvärja dem, varför de naturligtvis är lika allvarliga som fullbordade angrepp.”

Dessutom poängteras att länsstyrelsen inte är tvungen att följa Viltskadecenters riktlinjer:

”Rätten har att pröva om Länsstyrelsens beslut uppfyller kraven i Jaktförordningen och Jaktlagen, inte om Viltskadecenters ”tumregler” eller ”riktlinjer” uppfylls.”