Ett 1 000-tal prover togs från de obducerade lodjuren.
Foto: SVA Ett 1 000-tal prover togs från de obducerade lodjuren.

Stor dna-analys av svenska lodjur

Landets lodjur är i fin form och sjukdomar hos dem är sällsynta. Det konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som nu går vidare med en stor dna-kartläggning av stammen.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som har genomfört rapporten för 2021. Den baseras på obduktioner av 80 lodjur. Över 1 000 prover har tagits från 28 honor och 52 hanar som fälldes under licensjakten.
Rapporten visar att lodjuren är i fin fysisk form. Alla utom fyra stycken hade medelgott eller över medelgott hull.
De fynd som gjorts som tyder på mindre god hälsa handlar om normalt förekommande tarmparasiter, trasiga tänder eller andra förändringar som inte påverkar djurens hälsa på ett genomgripande sätt.

Stor dna-kartläggning
– Lodjur är överlag ganska friska djur. Det kan gå upp och ner i antal i stammen men det var länge sedan till exempel skabb var vanligt förekommande, säger Linda Thelin, biolog på SVA, till Jakt & Jägare.
Jämfört med vargen anses inte heller den genetiska statusen vara ett lika stort problem. Antalet djur har aldrig varit nere på så låg nivå som för vargen, vilket medför att den genetiska variationen är större.
– Men man har inte gjort lika många genetiska studier som på varg. Men det kommer nu. Faktum är att de just är på gång att hämta en massa muskelprover, så det kommer en sådan rapport, säger Linda Thelin

Data som påverka jakten
En viktig del av kartläggningen handlar om att ta fram uppgifter om reproduktionsstatus och antal födda ungar.
Denna data har inverkan på beslut om jakt eftersom inventeringarna visar om antalet lodjur överstiger de nationella och regionala miniminivåerna.
Bekräftade föryngringar är också viktiga att kontrollera eftersom ersättningen till samebyarna bestäms utifrån antalet lokalt funna föryngringar.

Svårt att bedöma åldern
– Även själva åldersfördelningen i en population är intressant, och vi behöver ha koll på lodjurens befolkningspyramid över tid. Att bedöma ålder på vuxna djur är dock mycket svårt och någon exakt ålder vet vi inte förrän senare, när analysen av tandprover också kommer in, säger Linda Thelin.