De våldsamma stormarna Gudrun och Per gjorde att älgstammen i de småländska skogarna mår riktigt bra när de fick mer bete. (Arkivfoto)
Foto: M. Cornelius/Shutterstock.com De våldsamma stormarna Gudrun och Per gjorde att älgstammen i de småländska skogarna mår riktigt bra när de fick mer bete. (Arkivfoto)

Stormar bra för smålandsälgar

Älgstammen i Kronobergs län i Småland mår bra och är under kraftig frammarsch. Samtidigt ökar antalet vildsvin medan de två senaste vintrarna har gett rådjur och fälthare en ordentlig törn.
De slutsatserna drar Sölwe Franzén från Kosta som med egna erfarenheter, samt studier av Jägarförbundets avskjutningsstatistik för Kronoberg 2010/2011, summerar jaktåret.

Enligt Sölwe Franzén är det de våldsamma stormarna Gudrun och Per som nu fått till följd att älgstammen i de småländska skogarna mår riktigt bra.
– Stormarna orsakade att stora arealer med skog fälldes och där har det nu växt upp gott om bete för älgen. Dessutom har avskjutningen varit inriktad på att få en bättre balans mellan antalet tjurar och kor vilket också lett till en bättre stam, säger Sölwe Franzén.

Uppåt för vildsvinen
För vildsvinen pekar kurvan för de senaste tio åren i huvudsak uppåt från att knappt ha existerat i länet år 2000 sköts förra året nästan 6 000 grisar i Kronobergs län.
Av länets kommuner sker den största avskjutningen av vildsvin i Tingsryd där det skjuts 16 grisar per 1000 hektar.

Småviltet på nedgång
Beträffande rådjur, fälthare och räv visar statistiken att avskjutningen av rådjur dalat från 11 000 säsongen 2000/2001 till färre än 6 000 säsongen 2010/2011.
Trenden för rådjursstammen har varit nedåtgående under större delen av tioårsperioden men att den fick en ordentlig smäll från 2009/2010.
Samma mönster syns även när det gäller fältharens utveckling med en knäck 2009/2010.
– Det är säkert de två senaste årens mycket stränga vintrar som visar sig så här, kommenterar Sölwe Franzén.

Jämn trend för rävarna
Däremot har räven haft en ganska jämn trend fram till de senaste åren då man kan skönja en svag ökning.
Mest fälthare skjuts i Ljungby Östra med nästan fyra harar per 1000 hektar medan Ljungby Västra leder statistiken beträffande skogsharen med drygt en harpalt på motsvarande yta.
Ljungby östra ligger också i topp när det gäller gräsänder med tio stycken per 1000 hektar.
Beträffande hjort framgår det av statistiken att det är ont om dessa djurslag i Kronoberg. Det är endast i Tingsryd och Växjö södra som det skjuts kronvilt och i Växjö norra som man skjutit dovhjort under jaktåret 2010/2011.