82 lodjur får fällas under licensjakten i Norge nästa år
Foto: Mostphotos 82 lodjur får fällas under licensjakten i Norge nästa år

Större lodjursjakt i Norge nästa år

Årets inventering visar att lodjurspopulationen i Norge har ökat och nu ligger över det fastställda populationsmålet. Därför blir det licensjakt på 82 lodjur i Norge nästa år.

Det är framför allt i de två nordligaste fylkene (länen) som antalet familjegrupper har ökat. I Nordland från 5,5 till 11. Och i Troms og Finnmark från 5 till 11.
Inte i något av dessa fylken har det varit någon licensjakt på lodjur sedan 2017. Men nu är det alltså dags igen.

Låg tilldelning
– Vi öppnar försiktigt för licensjakt för att förhindra skador på betande djur i de två nordligaste fylkene. Målet är att populationen ska hålla sig på Stortingets populationsmål, så att rovdjursnämnderna kan ta över förvaltningsansvaret. En låg tilldelning gör det också lättare att vid behov besluta om skyddsjakt, säger Ellen Hambro, generaldirektör för Miljødirektoratet, i ett pressmeddelande.
Tilldelningen i Nordland är totalt 7 lodjur, varav max 3 vuxna honor. Och i Troms og Finnmark är tilldelningen totalt 6 lodjur, varav max 3 vuxna honor.
Nationellt är tilldelningen 82 lodjur. Förra året var tilldelningen 54 lodjur.

Miljødirektoratet beslutar
Miljødirektoratet beslutar om eventuell tilldelning i de fylken där genomsnittet för populationsstorleken har legat under det regionala populationsmålet under de senaste tre åren. I fylken där populationsstorleken har legat över målet är det de regionala rovdjursnämnderna som beslutar om tilldelning.
Det nationella populationsmålet som Stortinget har beslutat är 65 familjegrupper. Under årets inventering registrerades 66,5 familjegrupper. Det är första gången på åtta år som lodjurspopulationen har legat över målet.
Den norska licensjakten på lodjur äger rum den 1 februari till och med den 31 mars.