Stort förtroende för norska jägare

Den årliga TNS-Gallup Natur- och miljöbarometer visar att norrmännen har stort förtroende för den norska jägarkåren. 74 procent av befolkningen har en positiv grundinställning till jakt och jägare. Hela 79 procent litar på att jakten utförs på ett humant sätt.

– Det är jätteroligt, och en klar signal om att vårt långsiktiga arbete för att säkra jakten och jägarnas anseende bär frukt, säger Bjarne Oppegård, generalserkreterare i Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, på förbundets hemsida.

Varje år låter TNS-Gallup norrmännen svara på ett antal frågor knutet till natur och miljö. I år görs undersökningen för åttonde året. Att undersökningen görs årligen och under så många år i följd gör att man får bra möjligheter att se förändringar i människors inställning.

Förtroendet växer

Norges Jeger- og Fiskerforbund följer noga de frågor som rör deras områden. Jämfört med resultaten från förra årets undersökning är befolkningens attityd förbättrad. Förtroendet för jägarna är stor och förbundets hemsidor har fler besökare än någonsin. Även förtroendet för NJFF och kunskapen om deras verksamhet har ökat.

– Vi bedömer detta som ett resultat av vårt långsiktiga arbete för att säkra en human och säker jakt. Fokus på jägarexamensarbetet, möjligheten till övningsskytte på skjutbanor, jobbet med att få med fler kvinnliga jägare och alla utbildningstillfällen inom jakten, är delar som bidragit till det goda resultatet. Det är en riktig vitamininjektion för oss som tror på jaktens framtid, säger Bjarne Oppegård.