Utdrag ur SLU:s rapport. De röda staplarna visar den nya undersökningen och de svarta staplarna visar undersökningen 2004.
Utdrag ur SLU:s rapport. De röda staplarna visar den nya undersökningen och de svarta staplarna visar undersökningen 2004.

Stort stöd för rovdjursjakt

I en ny rapport från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, framgår att det finns stort stöd för rovdjursjakt samt för myndigheterna som jobbar med rovdjursfrågor. Däremot sjunker stödet för intresseorganisationerna – speciellt på bevarandesidan.

Den andra delrapporten om svenskarnas inställning till rovdjuren och rovdjurspolitiken går närmare in på rovdjursförvaltning och jakt. Även nu syns tydliga regionala skillnader i jämförelse mellan å ena sidan rovdjurslänen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Gävleborg) och å andra sidan Stockholm. Till exempel anser bara 29 procent av Stockholmarna att man ska skjuta rovdjur som orsakar problem. I rovdjurslänen, däremot, är majoriteten för att man skjuter problemdjur.

Stort stöd för jakt
Det finns också ett stort nationellt stöd (72–81 procent) för att man jagar rovdjur för att minska riskerna för tamdjur. Även i Stockholm ansåg en majoritet (68 procent) detta. Däremot var stödet mindre om jakten syftade till minska konkurrensen om det jaktbara viltet.

Stort förtroende för myndigheter
Förtroendet för myndigheterna, till exempel Naturvårdsverket, och forskarna är fortsatt högt. Faktum är att stödet för länsstyrelserna i exempelvis Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg ökar i jämförelse med FjällMistras undersökning från 2004. EU, Riksdagen, Domstolarna och Polisen får också klart ökat stöd på frågan om vem som ska förvalta rovdjuren.

Organisationer tappar mark
Däremot minskar stödet för intresseorganisationerna, speciellt för Naturskyddsföreningen och ornitologerna. Men också jägarna, samerna, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden tappar stöd. Fortfarande har Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen klart större stöd än jägarna (omkring 70 procent, respektive 51 procent).
Man kan också notera att stödet fortfarande är stort – men på nedåtgående – för att kommuner och lokalbefolkning ska vara med och bestämma i rovdjursförvaltningen

Stockholmare gillar rovdjur
Den första delrapporten, som presenterades för någon månad sedan, handlade mer allmänt om svenskarnas inställning till rovdjur. Båda rapporterna bygger på en enkätundersökning som skickades till drygt 15 000 människor, varav ungefär hälften svarade.
I den första delrapporten framgick att det fortfarande finns en klar majoritet (64–73 procent) som gillar att det finns rovdjur i Sverige, samt att stödet framför allt finns Stockholm. I de så kallade rovdjurslänen var stödet för rovdjuren 56–70 procent, medan Stockholms län uppvisade ett stöd på 81–86 procent.

Minskat stöd för rovdjur
En tydlig trend var också att stödet för rovdjuren minskar i jämförelse med den undersökning som gjordes 2004. Speciellt kunde man notera minskat stöd för björnen, som närmar sig samma popularitet som vargen. Men även i övrigt kunde man se en förskjutning mot ett minskat stöd för de stora rovdjuren, speciellt i Norrland och i rovdjurslänen.

Fotnot:
Hela delrapport 2 finns att hämta här: https://arbetsplats.slu.se/sites/sfak/Nyhetsbrev/Rapport%202rovdjur_2009.pdf