SVA om dvärgbandmask: ”Avföring smittar inte hundar”

Oroliga hundägare har hört av sig till Statens veterinärmedicinska anstalt med frågor om hur jakthundar kan smittas av dvärgbandmask. Bland annat finns farhågor att jakthundar som kommer i kontakt med rävträck måste avmaskas.
Men det är inte via avföring som hundar smittas.
Jakthundar kan få smittan genom att äta infekterade smågnagare.

Så här svarar Ann Lindberg på Zoonoscenter på SVA:
Det är helt riktigt att utbredningsområdet inte är känt än och att det redan kan ha spritt sig till/introducerats i andra områden i landet. Detta vet vi inte än och det är detta som pågående kartläggningar syftar till att ge mer information om.
Vi har fortfarande (och har haft i drygt tio år) en landsomfattande övervakning för denna parasit – den pågår och kommer att fortgå framöver, så på samma sätt som vi hittade denna räv så finns alltså kapacitet att hitta smitta även på andra lokaler.
Observera att det inte är i via avföring som hundar smittas. (Även om de kan få smittan på kroppen genom att rullar sig i träck: detta är då i första hand en fara för människan.) Utan de smittas genom att äta infekterade smågnagare.
Smitta kan etableras på andra platser om hundar som ätit infekterade smågnagare reser vidare till andra delar av landet, lämnar sin ägginnehållande avföring där, och att en gnagare sedan äter dessa ägg.
När en räv ånyo har ätit denna gnagare är cirkeln sluten.

Rekommendationerna omfattar även risken för smittspridning i landet och hantering av denna.
Ansvariga för kontroll av djursjukdomar (inklusive införselreglerna för hund och katt, det vill säga de regler som syftar till att förhindra den här parasiten introduceras) är Jordbruksverket.
I dagsläget finns ingen lagstiftning som reglerar hur man reser med sin hund i landet och om det skulle bli aktuellt är det Jordbruksverket som hanterar sådana frågor.
I det här fallet ligger ansvaret tungt på hundägare att följa de rekommendationer som ges för att förhindra att problemet förvärras. Detta inkluderar även fortsatt efterlevnad av det regelverk som finns för resande hundar för att förhindra att smittan kommer in igen på nya platser.