Foto: Lars Johansson/Mostphotos Forskarna vid SVA vill veta hur vanligt förekommande PCV2 är i den svenska vildsvinsstammen.

SVA undersöker om virusinfektioner påverkar vildsvinsstammen

Kan en bidragande orsak till att vildsvinsstammen i Sverige har minskat under de senaste åren vara porcint circovirus typ 2, PCV2, som försämrar immunförsvaret? Det undersöker SVA i ett nytt forskningsprojekt.

Porcint circovirus (PCV) är vanligt förekommande hos tamgrisar i Sverige. Det finns flera varianter av viruset. Just PCV2 försämrar immunförsvaret och orsakar sjukdomar där både reproduktionen hos suggorna och kultingarnas förmåga att överleva kan påverkas.

– Det är viktigt att undersöka förekomsten av PCV2 hos vildsvin för att få en bättre förståelse för hur vanligt förekommande sjukdomen är och se om vildsvin som bär på viruset verkar påverkas negativt av det, säger Erik Ågren, viltpatolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i ett pressmeddelande.

Salmonella ger kraftigare symtom

Enligt den vetenskapliga litteraturen visar tamgrisar som har infekterats av både PCV2 och Salmonella Choleraesuis kraftigare sjukdomssymtom och utsöndrade bakterien under längre tid. Salmonella Choleraesuis har upptäckts hos vildsvin på flera platser i Sverige under de senaste åren, vilket Jakt & Jägare har rapporterat om i flera artiklar.

I sin studie vill forskarna vid SVA därför också undersöka om det är vanligare att vildsvin som har dött av salmonellos även har varit infekterade av PCV2.

Behöver jägarnas hjälp

Prover till studien får SVA in genom den pågående salmonellaövervaktningen som sker på vildsvin fällda vid jakt.

Men forskarna uppmanar också allmänheten att rapportera fynd av döda vildsvin till rapporteravilt.sva.se. Efter registreringen kontaktar SVA den som har rapporterat om det är aktuellt att ta in kroppen för vidare undersökning.