Internetuppropet mot Svenska Kennelklubbens ja till vargjakt i vinter möts av svalt intresse. Vargen på bilden är den senaste som sköts i Roslagen.
Foto: Länsstyrelsen

Internetuppropet mot Svenska Kennelklubbens ja till vargjakt i vinter möts av svalt intresse. Vargen på bilden är den senaste som sköts i Roslagen.

Svalt intresse att stoppa SKK:s ja till vargjakt

Svenska Kennelklubben (SKK) har ställt sig bakom vargjakt redan i vinter. En namninsamling för att ändra SKK:s ställningstagande har startats på Internet, men uppropet möts med svalt intresse. När den här artikeln skrivs har endast 408 personer skrivit under.

Sannolikt var det en kalldusch för dem som motsätter sig vargjakt, när Svenska kennelklubben gick ut offentligt och krävde vargjakt redan i vinter. SKK är en mäktig aktör med drygt 300 000 medlemmar.
Så här skriver ordföranden Nils-Erik Åhmansson och verksamhetschef Kjell Bräster när de förklarar varför SKK tagit ställning för vargjakt.

”Livskvalitet och kulturarv” 
”För SKK och särskilt bland de medlemmar som lever i glesbygden ses löshundsjakten, jakt med drivande hund och älghundar, som ett av de viktigaste inslagen för att upprätthålla en hög livskvalitet samt att man har möjlighet att föra detta kulturarv vidare utan att ständigt tvingas bära på den oro som bygger på att hunden, som numera även räknas som en viktig familjemedlem, allvarligt ska skadas eller dödas. I dag finns det flera län, där jakthundsägare i princip tvingats upphöra med detta stora och viktiga fritidsintresse, helt beroende på att man inte vågar jaga med sin hund”, skriver Åhmansson och Bräster.

Uppropet 
Kerstin Fredin startade ett upprop och en namninsamling på Internet och där skriver hon följande:
”Jo, så är det! SKK följer Svenska Jägareförbundets (SJF) rovdjurspolicy, och eftersom de flesta rasklubbar och specialklubbar som t ex Svenska Brukshundsklubben är knutna till SKK så kan SJF räkna alla medlemmar i dessa förbund som stödjande deras linje kring vargen.
Just detta utnyttjas nu flitigt för att förespegla politikerna att hundägare generellt inte gillar varg.
Du som medlem i SKK och/eller någon av specialklubbarna, är du också för att redan nu start licensjakt på en liten och inavlad vargstam? Då är det här uppropet inte något för dig.
Är det istället så att du anser att SKK ska stå fria från jägarnas rovdjurspolicy, och du kanske t o m värnar om de större rovdjuren i Sverige, då har du kommit rätt!
Genom att skriva på detta upprop ställer du dig bakom följande uttalande:
Svenska Kennelklubben ska inte följa Svenska Jägareförbundets rovdjurspolicy. Svenska Kennelklubben ska däremot arbeta för kunskap kring de stora rovdjuren, och utbildning kring hur man skyddar sina hundar, dvs följa sina stadgar även när det gäller rovdjuren”, skriver Kerstin Fredin.

Överlämnas 1 oktober 
Tanken är att namninsamlingen ska överlämnas ”cirka” 1 oktober. Två dagar tidigare, under tisdagskvällen, när den här artikeln skrivs, har 408 personer undertecknat uppropet.