Ingemar Alin, distriktsordförande för JRF Gävleborg, och Bengt Larsson, distriktsordförande för JRF Dalarna, tycker att etisk jakt är en fråga som bör lyftas fram.
Foto: Dan Törnström Ingemar Alin, distriktsordförande för JRF Gävleborg, och Bengt Larsson, distriktsordförande för JRF Dalarna, tycker att etisk jakt är en fråga som bör lyftas fram.

Svåra gränsdragningar i björnjakten

Men lagbrott ingen etikfråga, tycker JRF:s länsbaser

Jägarnas Riksförbund (JRF) i Dalarna och Gävleborg välkomnar en etisk diskussion och konstaterar att det finns svåra gränsdragningar som behöver diskuteras när det gäller björnjakt.
Det framkom vid ett möte 16 juni mellan länsstyrelserna i de båda länen, jägarorganisationerna, skogsbolag och myndigheter.

– Initiativet är bra, men tyvärr blev det för mycket diskussioner kring hur man hanterar lagbrott snarare än etik, konstaterar Ingemar Alin, JRF:s distriktsordförande i Gävleborg.
Länsstyrelsen har under flera år tagit del av rykten om tveksam, och ibland olaglig björnjakt. På mötet presenterades bilder som inte bara visar att det finns olagliga åtlar, utan också att jägare tycks utgå från dessa och träna hundar utanför jakttiden, till och med på våren.
Det förekommer också uppgifter om långvariga drevjakter, där det är oklart hur ett djur som björn påverkas, samt att man under jakt använder bil för att flytta sig mellan pass.

Sveaskog reagerade
För en tid sedan reagerade även skogsbolaget Sveaskog på tveksamheterna kring jakten genom att ta ifrån två jaktlag rätten att jaga björn på bolagets marker.
JRF:s båda distriktsordföranden, Ingemar Alin, Gävleborg, och Bengt Larsson, Dalarna, ifrågasatte emellertid Sveaskogs sätt att kollektivt bestraffa jaktlagen och menade att det snarare är de jägare som begår brotten som ska straffas.
– Enligt min mening är inte lagbrott en etikfråga. Olagligheter ska hanteras som sådana. Vi ägnade mycket tid åt att diskutera något som ingen ifrågasatt och som vi rimligen är ganska eniga om allihopa, säger Ingemar Alin.

Etikfrågan bör lyftas fram
Däremot är både Ingemar Alin och hans ordförandekollega i Dalarna mycket positiva till forumet som sådant och välkomnar en etisk diskussion kring jakt. Alin pekar på några ämnen som berördes under mötet och där det kan finnas anledning att fördjupa diskussionen, till exempel både bilanvändningen och hundanvändningen, där gränsdragningen ibland kan vara svår.
Frågan är också hur man i högre grad för in etikfrågorna i jägarutbildningarna. – Åtelanvändningen är både en etikfråga och en regelfråga, säger Ingemar Alin.
– Rätt använd är åteljakten, eller att kombinera åtlar och åtelkameror för att inleda jakten, ett utmärkt hjälpmedel för en effektiv och säker jakt. Men jag kan också tycka att jägarna borde skärpa sig när det gäller hur åtlar sköts och vad man åtlar med. Framför allt ska man ha tillstånd för åteln, fortsätter Ingemar Alin. 

Hoppas på fortsatt diskussion
I en kommentar säger Carl-Johan Lindström, vikarierande chef vid natur- och viltenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg, att han hoppas att etikdiskussionen kan fortsätta. En viktig orsak till att länsstyrelserna ordnade mötet är att man vill förebygga problem och ta reda på hur man kan stötta markägare och jägare i arbetet med att skapa en bra och etisk björnjakt.