Länsstyrelsen anser att förutsättningarna inte är uttömda för att arbeta på ett annat sätt med älgbetesskadorna.
Foto: Peder Lundkvist/Mostphotos Länsstyrelsen anser att förutsättningarna inte är uttömda för att arbeta på ett annat sätt med älgbetesskadorna.

Sveaskog nekas skyddsjakt på älg

Länsstyrelsen i Norrbottens län avslog i går Sveaskogs ansökan om skyddsjakt på älg. Beslutet motiveras med att andra lämpliga lösningar för att förhindra eller förebygga skador inte har vidtagits.

Sveaskog hade ansökt om att få skyddsjaga 32 älgar inom ett cirka 3 600 ha stort område i Bodens kommun med hjälp av helikopter, skoter och drönare för att förhindra omfattande och återkommande betesskador, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.
Bolaget anser att nuvarande förvaltningssystem inte klarar av att hantera problemet med vandringsälg och koncentrationsområden, då jakttiden på älg i normalfallet är slut innan älgarna når vinterbetesområden.

”Arbeta på ett annat sätt”
Länsstyrelsen i Norrbottens län håller dock inte med Sveaskog, utan anser att förutsättningarna inte är uttömda för att arbeta på ett annat sätt med problemet och avslår därför ansökan.
”Med beaktande av vad som framkommit avseende skadebilden, Sveaskogs möjlighet att leva upp till skogsvårdslagens krav, Sveaskogs representation inom nuvarande älgförvaltning och möjlighet att där påverka jaktens tid och omfattning samt normal affärsrisk anser länsstyrelsen att andra lämpliga lösningar inte vidtagits för att förhindra eller förebygga de skador som ansökan avser”, står det i beslutet.

Kommer att överklaga
I ett pressmeddelande skriver Sveaskog att de kommer att överklaga beslutet.
– Den stora koncentrationen av älg kommer att resultera i mycket omfattande betesskador i ett redan hårt drabbat skogsområde. Länsstyrelsens avslag kommer att försvåra våra möjligheter att leva upp till Skogsvårdslagen. Sveaskog kan inte nå uppsatta mål för skogsskötseln och ytterst är det samhället som går miste om förnyelsebar råvara, kommenterar Sveaskogs skogsvårdschef Mikael Lundberg.