Manar till ökad avskjutning. Sveaskog skriver till jaktlag i Norrbotten och uppmanar dem att skjuta fler älgar.
Manar till ökad avskjutning. Sveaskog skriver till jaktlag i Norrbotten och uppmanar dem att skjuta fler älgar.

Sveaskog vill att fler älgar skjuts i norr

Sveaskog vill se en kraftigt ökad älgavskjutning i Norrbotten på grund av stora betesskador.
Skjut mer kor och kalvar men håll igen på tjurarna, uppmanas jaktlagen som jagar på bolagets marker i Norrbotten.

Enligt Sveaskogs brev till jägarna har älgbetesskadorna nått en oacceptabel nivå inom stora delar av Sveaskogs skogsinnehav.
Älgen har orsakat stora skador på tallungskogen men det hårda betestrycket har även medfört att lövträd som asp, sälj, björk och olika videarter är hårt betat inom stora områden skriver Sveaskog.

Brev med uppmaningar 
I brevet uppmanas jaktlagen att ”Fyll era avskjutningskvoter, Håll igen på tjurarna, Var inte rädd för att skjuta kor och Lägg ett högt tryck på kalvavskjutningen.”
Enligt brevet visade den flyginventering som Sveaskog gjorde förra vintern att mer än 50 procent av korna hade en eller flera kalvar kvar efter jaktsäsongen. Det är antalet betande djur som ger betesskador menar Sveaskog och därför vill man öka kalvanskjutningen.
Edmund Kalander som i 30 år jagat på markerna runt Landsjärv ställer sig dock frågande till Sveaskogs beskrivning av älgskadorna.

Glest mellan älgarna 
– Jag vet inte var de fått de där stora betesskadorna. Det är möjligt att det finns på andra platser men inte här där vi jagar, säger han.
Han menar istället att det så glest mellan älgarna att det är stora problem att klara avskjutningskvoten.
– I byn här ingår drygt 50 man i jaktlaget som har 13 älgar men trots intensiv jakt lyckades man inte fylla kvoten i fjol, säger han.

Föreslår märkning 
– Jag tycker att man ska märka älgarna för att se om det är så kallade vandringsälgar som kommer och betar på vissa ställen. Är det så ska man lägga jakttrycket där de vanligen håller till, säger han.
Jakt & Jägare har sökt representanter för Sveaskog för en kommentar men inte lyckats nå någon.