Förra vintern fanns enligt bekräftade observationer 135 vargar i Norge-Sverige, men det kan finnas mer än 150 vargar i de två länderna.
Förra vintern fanns enligt bekräftade observationer 135 vargar i Norge-Sverige, men det kan finnas mer än 150 vargar i de två länderna.

Sverige och Norge kan ha mer än 150 vargar

Sammanställningen av förra vinterns kartläggning av den norsk-svenska vargstammen visar att det i vårvintras fanns minst 135 vargar i de två länderna.
En tredjedel av dessa vargar har sina revir helt eller delvis i Värmland.
Det är högskolan i Hedmark som presenterat bedömningen av den svensk-norska vargstammen.

Rapporten bygger bland annat på observationer från spårsnö, DNA-analyser och radiopejling.

Men kartläggningen är inte heltäckande. Räknas några osäkra vargobservationer in kan det ha funnits drygt 150 vargar i Norge och Sverige i slutet av februari i år.

Det är bekräftat att cirka 40 av dessa vargar fanns i revir som helt eller delvis ligger i Värmland. Det finns dessutom osäkra uppgifter om ytterligare tre vargar i Värmland.

Helt säkert är att nya vargkullar innebär att det är främst i Värmland som den riktiga ”vargexplosionen” kommer att utspelas.

Det är bekräftat att det fötts nya valpar i reviren som finns i Halgån, Forshyttan och Tisjön.

Troligtvis är det även tillökning i Nyskoga, Rotna och Gräsmark

I Juvbergsreviret har inte några nya valpar fötts, skriver Värmlands Folkblad. Om det i fötts några valpar i övrigt i Värmland är osäkert

Finland har lika många vargar som i Sverige och Norge tillsammans.

De 135 finska vargarna är fördelade på 23 flockar, varav fem hade revir på ryska gränsen. Övriga 18 flockar med totalt 102 djur höll till i östra och sydöstra Finland, skriver Värmlands Folkblad.

Den svenska riksdagens mål på 20 vargkullar per år är snart nått. Det innebär även att det av riksdagen fastställda etappmålet på 200 vargar kommer att passeras.

Det kommer då att bli allt svårare för regeringen att stoppa en vettig förvaltning av den svenska vargstammen.

– Inom ett eller ett par år bör det bli lättare att få tillstånd för skyddsjakt på varg. Det säger Olof Liberg, samordnare för vargforskningsprojektet Skandulv.

Sedan början på 1990-talet har sex tillstånd getts och fyra vargar har skjutits legalt.

Gissningar om hur många vargar som skjutits illegalt har påverkat den ”kvot” som finns för skyddsjakt.

Forskarna hävdar att mellan 15 och 20 vargar skjuts årligen vid illegal jakt, men det är ingen siffra som är bekräftad. Och skulle den siffran vara sann är det ändå inget som hotar den svensk-norska vargstammens överlevnad.

Men miljöminister Lena Sommestad är ännu inte beredd att ge Naturvårdsverket direktiv att bli mer generösa med att tillåta skyddsjakt på varg.

– Vi har en lång bit kvar till den situation som gäller för till exempel björn, där vi har en form av förvaltande skyddsjakt, säger hon till Sveriges Radio.