Svinpest smittar inte människor. En jägare kan dock sprida pesten vidare med stövlarna och annan utrustning.
Foto: Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock.com Svinpest smittar inte människor. En jägare kan dock sprida pesten vidare med stövlarna och annan utrustning.

Svinpest hos estniska tamsvin

Den afrikanska svinpesten har konstaterats hos tamsvin i södra Estland. Området har satts i karantän.

Det är första gången svinpesten konstateras hos tamsvin i Estland. Men vildsvin i flera länder i östra Europa har svinpest.
Svinpesten hos vildsvin i Estland har gastkramat jakten. För att stoppa smittspridning har drevjakt på vildsvin stoppats i pestdrabbade områden. Fällda vildsvin måste destrueras och jägarnas utrustning saneras.
Men det har inte hjälpt för att värna tamsvinen.

Två grisgårdar drabbade 
Det var för en vecka sedan som misstänkta fall inrapporterades i Viljandi-trakten. På två mindre gårdar hade en respektive två grisar dött. Gårdarnas sammanlagt 546 grisar ska nu slaktas. Området har satts i karantän. Fler svinbesättningar ska undersökas. I Valga har det konstaterats att en hushållsgris dött, rapporterar den internationella djurhälsoorganisationen OIE.
Finländska myndigheter har tidigare ombett jägare som beger sig till Estland att iaktta yttersta vaksamhet och noggrant rengöra kläder och utrustning. 
Ett lands lantbruk kan drabbas hårt om sjukdomen kommer in i landet.