FOTO: THERESE SELÉN/SVA & SHUTTERSTOCK Erika Chenais, statsveterinär på SVA: "Vår bedömning är att risken för spridning av ASF från den smittade zonen till vildsvin i andra delar av landet är låg."

Svinpesten: Ett 50-tal vildsvin testade positivt

Omkring 50 vildsvinskadaver har testats positivt för afrikansk svinpest, alla påträffade inom ett litet område. SVA bedömer att risken för spridning till andra delar av landet är låg.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som går ut med information om hur smittsituationen angående afrikansk svinpest utvecklar sig.

Smittade zonen

För närvarande har drygt 50 fall av sjukdomen konstaterats efter att prover från kadaver analyserats. Myndigheten skriver på sin webbplats att alla fall har hittats ”inom ett mindre område av det som definierats som smittans kärnområde inom den smittade zonen”.

Sedan konstaterar man att ingen ”omfattande” smittspridning verkar pågå och att risken för smittspridning ut ur zonen bedöms som ”låg” avseende vildsvin och ”mycket låg” avseende tamgrisar.

Som Jakt & Jägare tidigare har rapporterat om kontrolleras nu både vildsvin och tamgrisar i kommuner som omger den smittade zonen i Fagersta.

”Mycket låg risk”

Så här sammanfattar Erika Chenais, statsveterinär på SVA, lägesbilden:

– Att smittan sprids till grisar i andra delar av landet från den smittade zonen bedömer vi som en mycket låg risk. För nyintroduktion gäller samma som innan utbrottet, fortsatt en förhöjd risk men på en låg nivå.