Foto: Jordbruksverket & Mostphotos Den smittade zonen omfattar nu bara kommunerna Fagersta och Norberg. Och i dag har lättnader införts i restriktionerna utanför det instängslade kärnområdet.

Svinpesten: Smittade zonen runt Fagersta minskas

Ur ett internationellt perspektiv är det unikt. För redan tre månader efter att utbrottet av afrikansk svinpest upptäcktes utanför Fagersta kan nu den smittade zonen minskas rejält och vissa lättnader i restriktionerna införas.

Villkor i den smittade zonens ytterområde

I ytterområdet, det vill säga den del av smittade zonen som finns utanför stängslet, gäller från och med den 30 november följande:

  • Allmänheten får röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, ensamma eller i mindre grupper. Detta gäller även sportaktiviteter som till exempel skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning. Hundar får medföras men ska hållas kopplade. Vildsvin och bekämpningsåtgärder får inte störas.
  • Fortsatt förbud mot arrangemang (tävling, träning och alla andra arrangemang med grupper av människor) i skog och mark utanför etablerad tävlingsbana.
  • Fortsatt förbud mot att framföra motorfordon i skog och mark.
  • Fortsatt generellt jaktförbud. Smittskyddavlivning är undantagen.
  • Fortsatt generellt förbud mot skogsbruk. Efter ansökan kan vissa undantag kan ges för angelägna aktiviteter, och om risken för smittspridning eller störning är acceptabel.

Det är Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som i dag tillsammans gick ut med information om den smittade zonen i Västmanland.

Fram tills nu har den varit nästan 1 000 kvadratkilometer stor och omfattat delar av kommunerna Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås, Sala, Smedjebacken och Avesta. I zonen har strikta restriktioner gällt.

Men från och med i dag omfattar zonen enbart 617 kvadratkilometer i kommunerna Fagersta och Norberg.

– Den kvarvarande zonen delas också in i två delar, ett kärnområde och ett ytterområde. I ytterområdet kommer lättnader i restriktionerna att kunna införas, aktiviteter som inte stör det fortsatta bekämpningsarbetet och som inte bedöms utgöra risk för smittspridning eller som påverkar vildsvinen kommer tillåtas, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA, i ett pressmeddelande.

Den aktiva fasen är slut

Kärnområdet, som är cirka 130 kvadratkilometer, är nu instängslat. Inga av de 62 vildsvin som hittills har testats positiva har påträffats utanför det mycket begränsade området i kärnområdet. Och enligt de analyser som har gjorts har inget av de påträffade vildsvinen dött av smittan sedan slutet av september.

– Alla vildsvin som smittskyddsavlivas provtas och analyseras. Alla har hittills varit negativa. Det är positivt och enligt förväntan. Allt tyder på att den aktiva fasen är slut nu, sa Karl Ståhl under dagens pressträff och fortsatte:

– Det gör att det här utbrottet är helt unikt ur ett internationellt perspektiv. För de länder som har varit mest framgångsrika hittills med att bekämpa afrikansk svinpest har det tagit minst två år, från det att de har upptäckt utbrottet tills de blev friförklarade och av med alla restriktioner. Om allting går så bra som det kan, och vi fortsätter att arbeta tillsammans, så kommer vi ha möjlighet att friförklara Sverige ett år efter att det sista smittade vildsvinet dog, det vill säga hösten nästa år.

Viruset överlever i miljön länge. Därför kommer restriktioner att finnas kvar och sökinsatserna fortsätta. Karl Ståhl tror inte att alla kadaver är hittade än, trots att kärnområdet är genomsökt två gånger och alla områden i den smittade zonen minst en gång.

– Vi uppmanar alla som nu får röra sig i det yttre området att hålla ögonen öppna och om de ser kadaver vill vi att de rapporterar det, sa han.

Alla var väl förberedda

Anledningen till att smittbekämpningen har gått så bra i Sverige tror Karl Ståhl och hans kollegor på Jordbruksverket är en kombination av bra lokala förutsättningar och att alla var väl förberedda. Utbrottet har till exempel ägt rum på en plats med relativt få vildsvin och många naturliga gränser.

– Vi kom i gång snabbt, upptäckte det tillräckligt fort och samarbetet har varit helt fantastiskt. Vi hade inte kunnat klara oss utan hjälp av till exempel de lokala jägarna, sa Karl Ståhl.

Maria Cedersmyg på Jordbruksverket lade till:

– Det är en förutsättning att vi har ett organiserat samarbete mellan staten och jägarna sedan många år. Det skiljer Sverige mycket från andra medlemsstater, kan jag säga som har haft möjligheten att jämföra. Och här har vi kunnat dra nytta av det samarbetet på bästa möjliga sätt. Vi har fått en närmast professionell hjälp av en civilorganisation som ställer upp frivilligt. En oerhört viktig del av framgången.