Under första halvåret i år har 1606 fall av afrikansk svinpest upptäckts i Polen.
Foto: Shutterstock Under första halvåret i år har 1606 fall av afrikansk svinpest upptäckts i Polen.

Svinpesten sprids snabbt i Polen

Afrikansk svinpest sprids nu i en allt snabbare takt hos både vildsvin och tamgris i Polen. Dubbelt så många fall har dokumenterats under första halvåret 2018 jämfört med under hela 2017.

Förra året dokumenterades 822 fall av afrikansk svinpest i Polen. Under första halvåret i år har redan 1606 fall upptäckts. Det visar siffror från tyska forskningsinstitutet för djurhälsa, FLI, enligt ATL.
Även i Rumänien sprids sjukdomen, vilket Jakt & Jägare har rapporterat om nyligen. I år har 303 fall dokumenterats i landet.
Svinpesten finns varken i Tyskland eller Danmark ännu. Inte heller i Sverige.

Varnar för importerat foder
Men i samband med foderbristen som torkan har lett till varnar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att det finns en liten risk att importerat foder kan sprida afrikansk svinpest. På sin webbplats rekommenderar myndigheten:
”Vid import/införsel av väl torkat hö och halm, av god hygienisk kvalitet, anses sannolikheten för överföring av afrikansk svinpest via fodret som låg. För att ytterligare minska sannolikheten kan råvaran lagras innan användning.”