Att utan tillstånd förvara vapen i en annans vapenskåp kan få ödesdigra konsekvenser. Det vet nu två syskon. De förlorar sina vapenlicenser sedan de förvarat sina vapen i pappans skåp.
Foto: Anders Ljung Att utan tillstånd förvara vapen i en annans vapenskåp kan få ödesdigra konsekvenser. Det vet nu två syskon. De förlorar sina vapenlicenser sedan de förvarat sina vapen i pappans skåp.

Syskon mister vapenlicenserna

Vapen som förvaras i någon annans vapenskåp utan tillstånd innebär praktiskt taget undantagslöst böter och att vapenlicenserna dras in. En lagändring är på gång som innebär att även den som förvarar vapnen får samma straff.

I ett aktuellt fall i Bollnäs förvarade två syskon sina vapen i föräldrahemmet, i pappans vapenskåp. När polisen inspekterade vapenförvaringen upptäcktes detta och syskonen fick senare en kalldusch.
Vapenskåpet var förvisso godkänt, men efter fyra veckor kom polisen tillbaka och beslagtog syskonens vapen, sammanlagt fyra stycken. Syskonen uppger att de hela tiden trott att förvaringen var i sin ordning.
Lennart Lundberg, tillståndschef vid Gävleborgspolisen, konstaterar att fallet är ganska klart och att syskonen får bereda sig på att vara utan vapen några år framåt.
– Det finns prejudikat på detta och reglerna är närmare tio år gamla och tämligen tydliga. Man får inte förvara vapen hos någon annan utan tillstånd. Påföljden blir alltid att man mister vapenlicenserna och i de flesta fall även får böter, säger Lennart Lundberg.

Okunskap inget giltigt skäl
Han förstår syskonens reaktion, men samtidigt konstaterar han att det inte hjälper att skylla på att man inte kände till reglerna.
– Då skulle alla kunna hävda det och det skulle i sin tur bli en ohållbar situation för oss. I något fall har det gjorts undantag från detta, men då har det varit frågan om mycket marginella förseelser, typ försenad förnyelse av tillstånd för förvaring hos annan, säger Lennart Lundberg.
Han konstaterar att förvaring hos annan är ett undantag från gängse regler och att polisen är restriktiv även med det.
Skäl för sådana undantag kan vara långvariga utlandsresor eller sjukhusvistelser, då det bedöms att säkerheten blir bättre om vapnen förvaras hos någon annan. 

Det kan också vara så kallad föräldraförvaring, till exempel när barn flyttar till studieorter under längre perioder.

Hårdare regler på gång
Trots att båda jägarorgansiationerna reagerat mot de som man anser rigida vapenförvaringsbestämmelserna är det snarare hårdare lagstiftning på gång.
– I dag är det bara överlämnaren av vapnet som straffas – i det här fallet syskonen. Men enligt nya lagförslag blir även mottagaren – i det här fallet deras pappa – straffskyldig, påpekar Lennart Lundberg.

14 dagars frist
Påföljden för den här typen av vapenbrott är värre än om exempelvis vapenskåpet inte är godkänt.
– Hittills har vi gett vapenägaren 14 dagar på sig att åtgärda saken. Men det är oklart hur vi kommer att agera efter årsskiftet då undantagsreglerna för äldre vapenskåp upphör. Det har vi inte diskuterat igenom ordentligt än, kommenterar Lennart Lundberg.
Om polisen vid en inspektion upptäcker att det inte finns något skåp alls, eller om man hittar okända vapen, beslagtas vapnen direkt och licenserna återkallas.
– Men vi har inte planerat någon speciell inspektionssatsning efter årsskiftet, förklarar Lennart Lundberg.