Tage Collberg hotar stämma SVT

Rovdjursdebattören Tage Collberg misstänktes för jakthäleri, men nu är förundersökningen nedlagd. Brott kunde inte styrkas. Under våren 2004 var Tage Collberg med i två avsnitt av Uppdrag granskning. Programmen handlade om illegal jakt.

I första avsnittet hade Tage Collberg två provrör med vävnad från två vargar som misstänks vara tjuvskjutna. Vävnadsproverna ville han använda för att visa att vargar planterats ut illegalt.

I det andra avsnittet visade Tage Collberg upp en lofälla. När han även filmades med en dold kamera sade han:

– Vi har lodjur däruppe. Fan. Vi skjuter dem som fan. Jag sköt ju ett officiellt i höstas som jag stoppade upp. Annars så håller vi efter dem. Vi måste göra det… Vi har ingenting kvar annars. Jag är ju gammal polis… De tror ju aldrig jag sysslar med sånt.

Miljöåklagare Katarina Lindström såg programmet och startade en förundersökning om jakthäleri och grovt jaktbrott.

Förundersökningen om grovt jaktbrott gällde jakt på lodjur, men detta lades ned våren 2005. Brott kunde inte styrkas.

Nu har Katarina Lindström avslutat förundersökningen om jakthäleri också, då brott inte heller här kan styrkas när det gäller vävnadsresterna från varg.

– Nu är jag rentvådd. Mina juridiska ombud ska ta ställning till en eventuell stämning av Sveriges television för de lögner som visats i Uppdrag granskning. De uttalanden som visades i TV är hopklippta. Det vi säger i programmet är till 90 procent en drift med reporten. Vi hade ju genomskådat honom, säger Tage Collberg till Falu-Kuriren.