Illustration: Sametinget/Anders Sunesson Nordliga Talma sameby gör som Girjas, stämmer staten.

Talma sameby hävdar exklusiv jakträtt

Med hänvisning till urminnes hävd gör Talma sameby som Girjas, stämmer staten i frågan om jakt – och fiskerättigheter i fjällen. Samebyn har sina åretruntmarker i Kiruna kommun och sommarbetesmarker i Norge.

Talma, som är en fjällsameby, tillhör de fem nordligaste samebyarna i landet och förfogar över en areal på 4251 kvadratkilometer. Enligt P4 Norrbotten gör samebyn i en skrivelse till tingsrätten anspråk på exklusiv jakträtt inom sitt område med hänvisning till ”urminnes hävd” samt budskapet att staten har bevisskyldighet för att hävda motsatsen. Länsstyrelsen i Norrbottens län har meddelat samebyn att de avser att fortsätta upplåta jakträtt i området fram tills dess att regeringen ger instruktion om något annat.

Vill inte vänta

Samebyn vill dock inte vänta på den utredning som tillsattes efter Girjasdomen 2020 där Högsta domstolen gav Girjas ensamrätt att upplåta småviltjakt och fiske. Utredningen har fått i uppgift att bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark i fjällvärlden som samebyar har ensamrätt.

Klen vägledning

I en debattartikel i Dagens Nyheter publicerad i mitten av maj gör Tobias Indén, docent i rättsvetenskap, en djupdykning i utredningens omfattande uppgift samt framför sin åsikt kring prejudikatvärdet av Girjasdomen. Han pekar bland annat på de speciella förhållanden, såväl historiska som faktiska, som råder inom just Girjas sameby och menar att Girjasdomen ger en klen vägledning om jakten och fisket i fjällen.