Tandsjövarg sövd fyra gånger

Forskarna kringgick sin egna etikpolicy när man sövde och märkte vargtiken i Tandsjöreviret i tisdags. Det var fjärde gången hon sövdes.

Vargtiken härstammar från Fulufjällsreviret där hon sövdes första gången och försågs med sändare. Sedan har vargforskarna i Skandulv sövt henne tre gånger till.
Vargforskarna har enat sig om en etisk policy för hur många gånger man söver en varg och då har gränsen varit tre.

Forskarna bestämmer
– Det är ingen regel. Vi har möjlighet att gå in och söva en individ en ytterligare gång, om vi bedömer det extra intressant. Vi vill jobba i Tandsjöreviret ytterligare en tid och därför valde vi att söva henne en fjärde gång, säger Håkan Sand, vargforskare i Skandulv.


• Är det så att taket på antal sövningar höjts i och med att den finskryska flyttvargen sövts fyra gånger?

– Det har ingenting att göra med det, för vi har sövt vargar fyra gånger tidigare också. Det finns ett par, tre vargar till som är sövda fyra gånger, svarar Håkan Sand.

• Hur pass ingående diskuterar ni det i forskningsprojeketet, när vi ser att en varg kommer att bli sövd en fjärde gång?
– Det blir naturligtvis en diskussion, en värderingsfråga. Vi ställer forskningsnyttan det innebär att söva en individ en fjärde gång, emot den policy vi har. Så det för vi en diskussion om, säger Håkan Sand.

Det har förekommit motstridiga uppgifter om hur många vargar som egentligen sövdes och märktes i Tandsjöreviret på tisdagen. Rätt uppgift är att man sövde sex vargar och försåg fem av dem med sändare.