Länsstyrelsen i Jämtland tar strid för förebyggande skyddsjakt på lodjur för att freda renskötseln och överklagar den stoppade jakten på åtta lodjur till Kammarrätten.
Foto: Bert Eriksson/Mostphotos Länsstyrelsen i Jämtland tar strid för förebyggande skyddsjakt på lodjur för att freda renskötseln och överklagar den stoppade jakten på åtta lodjur till Kammarrätten.

Tar strid för förebyggande lojakt

Länsstyrelsen i Jämtland tar strid för beslutet om skyddsjakt på åtta lodjur i förebyggande syfte för att freda renskötseln. Myndigheten överklagar till Kammarrätten om Förvaltningsrättens beslut att stoppa jakten sedan den överklagats.

Den 5 december upphävde Förvaltningsrätten i Luleå upphävde tisdagen länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på åtta lodjur i rennäringens vinterbetesland.
Förvaltningsrätten anser att länsstyrelsen inte tillräckligt väl beskrivit de skador som lodjuren orsakar rennäringen. Detsamma gäller vilken effekt jaktbeslutet får. Det är några av punkterna som länsstyrelsen vill ha en överprövning på.
– Vi kan se av Förvaltningsrättsdomen att vi har olika uppfattningar. Vi kommer därför att överklaga domen för att få beslutet prövat av Kammarrätten, säger Henrik Hansson, chef för viltfunktionen på länsstyrelsen i Jämtland.

”Bra för alla parter med en prövning”
– Det är bra för alla parter att frågor som gäller skyddsjaktsbeslut prövas av domstolarna så förvaltningen blir mer förutsägbar, tillägger han.
Beslutet om förebyggande lodjursjakt fattades av länsstyrelsen för att minska de skador som lodjuren årligen orsakar rennäringen i vinterbetesområdena. Varje år fattas skyddsjaktsbeslut i samma områden på grund av skador som dokumenterats.
Det som är nytt i länsstyrelsens beslut, är att det är fattat i förebyggande syfte. Det betyder att jakten ska ske innan skadorna har uppstått. Jakten kommer också att på sikt förändra lodjurens utbredning i länet.

”Lodjuren kan öka i andra områden”
– Vinterbetesområdena är de områden där lodjuren gör mest skada och där finns det också flest lodjur. Om vi minskar antalet lodjur där minskar också den skada de gör, kommenterar Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.
Det finns gott om andra områden i länet där lodjuren istället kan öka, framhåller han.
– Där finns också föda, som rådjur, småvilt och annat. I och med att vi nu har mycket lodjur i länet anser vi att vi kan minska stammen där den gör mest skada, säger Johan Nyqvist.