Det är tillåtet att använda terrängfordon för hämtning av älg, hjort, vildsvin och björn.
Foto: Matts Bildström Det är tillåtet att använda terrängfordon för hämtning av älg, hjort, vildsvin och björn.

Terrängkörning tillåten för att hämta stora jaktbyten

Trots att all körning med motorfordon utanför vägen är förbjuden, även på egen mark, så finns det ett särskilt undantag för jägare – som får hämta björn, älg, hjort eller vildsvin i skogen. Att skjutsa ut folk till pass är däremot förbjudet.

Enligt trafikpolisen Mats Nauwelaertz De Agé på trafikpolisen i Gävleborg är grundregeln väldigt enkel och framgår tydligt i lagstiftningen. Och det är att all körning vid sidan av vägen med alla motorfordon, utom när det gäller jord- och skogsbruk, är förbjuden. Det gäller till och med på egen mark.
Sedan finns det ett antal undantag, som man hittar i terrängkörningsförordningen.
– Det handlar genomgående om särskilda skäl, typ renskötsel, vägbyggen, kraftledningsbyggen och för att rädda människor. Läkare, veterinärer, räddningstjänst och statliga tjänstemän, som poliser, får till exempel köra i terrängen under sin tjänsteutövning, berättar Mats Nauwelaertz De Agé.

Särskilt undantag för jägare
Andra undantag är skoterkörning på särskilda skoterleder och övningsområden av olika slag. Detaljerna kan man läsa mer om på http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19780594.htm.
För jägarna finns ett särskilt undantag genom att det är tillåtet att hämta björn, älg, hjort och vildsvin med terrängfordon.
Det är alltså helt i sin ordning att använda skoter, fyrhjuling, älgdragare, traktor eller rent av en skogsmaskin för att hämta ut en älg.

Tänk på ansvaret
Däremot fritar inte den lagen föraren från ansvar. Orsakar du skador, till exempel på träd eller mark, med din fyrhjuling kan du alltså bli ersättningsskyldig. En god idé är alltså att ändå vara försiktig och eventuellt prata med markägaren.
Vad som däremot inte är tillåtet är att använda terrängfordon för att skjutsa ut sig själv eller andra jägare på pass. I tveksamma fall, eller fall som inte omfattas av förordningen, till exempel om en person är funktionshindrad eller vid en motortävling, kan man ansöka om dispens hos länsstyrelsen.

Ökande problem
Problemen med terrängkörning har ökat på senare år, framför allt på grund av de så kallade fyrhjulingarna och på grund av husbilar, vars förare ofta vill ställa sig nära vatten och en bit från vägen.