Provar fri avskjutning. SCA och Sveaskog genomför ett test med fri avskjutning av älg i Överkalix.

Provar fri avskjutning. SCA och Sveaskog genomför ett test med fri avskjutning av älg i Överkalix.

Testar fri älgavskjutning

Till höstens älgjakt kommer Sveaskog och SCA på försök att tillåta fri avskjutning av älg inom Överkalix Västras älgskötselområde.
– Det rör sig om drygt 170 000 hektar där knappt 400 älgar, inklusive kalvar, sköts förra året, säger Marcus Jatko, skogsvårdsledare skog och klövvilt vid Sveaskog.

Som Jakt & Jägare tidigare berättat så anser SCA att betesskadorna efter älgen är för omfattande i stora delar av Norrbotten. Därför har bolaget gått ut med brev till jaktlagen där jägarna uppmanas att skjuta mer älg och då framför allt mer kor och kalvar men att hålla igen på tjurarna.
Enligt Marcus Jatko har man på vissa håll mellan 10 och 15 procent färska betesskador på tallplantorna mot de två procent som är målet.

Betesskador i öster 
– Det är framför allt i östra Norrbotten som vi har stora betesskador. I kommuner som exempelvis Pajala, Överkalix, Övertorneå, Kalix, Kiruna, Råneå och Gällivare måste betesskadorna ner, säger Marcus Jatko.
På försök kommer därför Sveaskog och SCA att tillåta fri avskjutning i älgskötselområdet Överkalix Västra under september.
– Under brunstuppehållet ska vi utvärdera hur det gått och se så att vi inte riskerar att hamna över planen. Om så inte är fallet fortsätter vi med den fria avskjutningen efter brunsten, säger Marcus Jatko.

Provat tidigare 
I fjol hade SCA ett liknande försök med fri avskjutning i Puottaure älgskötselområde i Jokkmokk. Området är på 115 000 hektar men med betydligt färre älgar då det rörde sig om 100 djur att jämföra med de 400 som fälldes i Överkalix.