Svaret från DNA-analysen av vargspillning visar att det en ung tik från Ryssjöreviret som dödade två lamm i en fårhage i Lingbo i Ockelbo kommun. (Arkivbild)
Svaret från DNA-analysen av vargspillning visar att det en ung tik från Ryssjöreviret som dödade två lamm i en fårhage i Lingbo i Ockelbo kommun. (Arkivbild)

Tik från Ryssjöreviret dödade lamm

Två halvårsgamla lamm dödades vid en vargattack i Lingbo, på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland, för drygt tre veckor sedan. En ung vargtik från det intilliggande Ryssjöreviret har konstaterats vara förövaren. Det är oklart om fler vargar var inblandade.

Vargattacken skedde sent på natten mot den 7 augusti. De båda lammen var i stort sett uppätna när länsstyrelsens besiktningspersonal kom till platsen på morgonen.
– Det var inledningsvis svårt att avgöra något utifrån de små rester från inälvor och benbitar som fanns kvar, berättar viltbevakaren Jan Moberg.

Hundarna var oroliga
– Djurägaren märkte oro bland gårdshundarna under småtimmarna och förstod att något var i görningen. Senare på morgonen hittades resterna av fåren. Eftersom de i stort sett var uppätna så pekade det på att det var varg, som är det enda djuret som brukar sätta i sig så mycket på så kort tid.
Analysen av slagplatsen följdes upp med spårning. Cirka 400 meter längre bort, intill en skogsväg, gjordes ett fynd av vargspillning innehållande fårull.

Dna-test av vargspillning
Spillningen har dna-analyserats och vargen har indvidbestämts som en avkomma i Ryssjöreviret. Samma individ har revirmarkerat tidigare på båda sidor om riksväg 272 mellan Lingbo och Ockelbo.
– Det är inte helt ovanligt att avkommor revirmarkerar ganska nära sina födelserevir, berättar Jan Moberg.

Kom in via vattendraget?
Fårägaren är hobbydjurhållare och inga andra djur i flocken kom till skada. Fårhagen var bitvis stängslad, men öppen mot ett vattendrag för att fåren skulle kunna dricka. Sannolikt kom vargen eller vargarna in den vägen.
Inga fler tecken från den aktuella ungtiken har noterats efter attacken.