Moderaten Sten Bergheden tycker att jägarnas vapengarderob ska utökas från sex till tio gevär.
Moderaten Sten Bergheden tycker att jägarnas vapengarderob ska utökas från sex till tio gevär.

”Tio vapen för jägare”

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (m), är även jägare och lämnar in riksdagsmotion om kortare handläggningstider för vapenlicenser. Dessutom anser han att erfarna jägare bör kunna utöka sin vapengarderob från sex till tio gevär.

Moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden menar att jägarkåren har ett stort ansvar och ett stort förtroende från samhället att sköta bland annat viltvården vilket också görs på ett mycket bra sätt.
– Men polisens långa väntetider för att få vapenlicens rimmar illa med att samhället i sin tur kräver att jägarkåren ska sköta viltvård, eftersöka trafikskadat vilt, hantera kött, rapportera in sjukdomar et cetera. Det är inte rimligt att det ska behöva ta sådan tid i Sverige att få sin vapenlicens, säger Sten Bergheden.
– Därför lämnar jag in en motion till riksdagen om att handläggningstiderna för att få vapenlicens bör minskas till max en vecka när jägarexamen är uppfylld och förvaringsfrågan är löst, och inga övriga oklarheter finns, fortsätter han.

Vill höja gränsen för antalet vapen
Vapengarderoben är i dag begränsad till max sex vapen. Det tycker Sten Bergheden kan vara ett hinder för jägare att skaffa rätt typ av vapen för olika jakttillfällen och jaktbara arter.
– Jägare som har avlagt jägarexamen och innehaft den under fem år utan anmärkningar borde med automatik kunna få skaffa fler vapen om bara förvaringsfrågan är löst. Jag lämnar därför in en riksdagsmotion om att erfarna jägare bör kunna utöka sin vapengarderob upp till tio vapen, avslutar Sten Bergheden.