Att få valpar efter flyttvargar att föryngra sig har hittills misslyckats i den svenska ”vargaveln” för att förnya vargstammen genetiskt. Men nu har det visat sig att en hanne efter flyttvargstiken i Tiveden kan få valpar.
Foto: Naturvårdsverket Att få valpar efter flyttvargar att föryngra sig har hittills misslyckats i den svenska ”vargaveln” för att förnya vargstammen genetiskt. Men nu har det visat sig att en hanne efter flyttvargstiken i Tiveden kan få valpar.

Tivedenvarg kan få valpar

”Genombrott för den skandinaviska vargförvaltningen”

Den finsk-ryska vargtik som tillsammans med sin partner flyttades från trakterna kring Övertorneå till Tivedens nationalpark i Örebro län vintern 2013 kan i vår för första gången sprida sina gener vidare i den inavlade skandinaviska vargstammen om en av hennes avkommor får valpar. Vinterns varginventering visar nämligen att en ung varghanne från Tiveden-reviret bildat par med en vargtik i gränstrakterna mellan Dalsland och Norge.

– Det här är ett genombrott för den skandinaviska vargförvaltningen, säger vilthandläggaren och naturbevakaren Per Ahlqvist på länsstyrelsen i Örebro.
– Om det blir en valpkull i reviret har vi det första lyckade resultatet av en svensk vargflytt, tillägger han.
Syftet med den uppmärksammade, och inte minst från jägarhåll hårt kritiserade vargflytten till Tiveden, var att tillföra den hårt inavlade skandinaviska vargstammen nytt blod. Projektet lyckades också, såtillvida att det ryska vargparet etablerade sig i Tiveden. Redan våren 2013 födde tiken sin första valpkull.

Framgången tog slut
Året därpå föddes ytterligare en kull. Men här tog framgångssagan slut.
Av de sammanlagt nio valpar som föddes under 2013 och 2014 sköts fem under skyddsjakt i Jämtland och i Norge, två trafikdödades och lika många försvann spårlöst. Ingen av valparna gick således in i aveln.

Träffade en ny partner
Sommaren 2015 föddes inga valpar i Tivedenreviret. Hannen hade försvunnit och har aldrig anträffats igen. Tiken gick därför ensam fram till vintern 2017, då hon fick en ny partner. Det var en svensk ”inavlad” hanne. Några månader senare föddes den tredje valpkullen i Tiveden.
– Under de senaste tre åren har Tiveden-tiken fått tre kullar med sammanlagt 16 valpar, berättar Per Ahlqvist.

Första gången efter sju år?
En föryngring med en hanne efter tiken betyder alltså att flyttiken efter sju år i Sverige för första gången kan sprida sina gener vidare till den skandinaviska vargstammen.
– Man kan tycka vad man vill om vargar, men utan nytt friskt blod hade vi sannolikt behövt upp emot 1 000 vargar i Skandinavien för att upprätthålla miniminivån för gynnsam bevarandestatus, påpekar Per Ahlqvist.
Av de 16 vargar som har fötts i Tivedenreviret under de senaste tre åren har 13 återfunnits innevarande vinter. En varg har trafikdödats medan fem ungvargar fortfarande uppehåller sig i reviret.

Fler avkommor kan ha bildat revir
Av de sju som vandrat ut från Tiveden har alltså en hanvarg bildat par och revir i gränstrakterna mellan Dalsland och Norge.  En annan av vargarna är stationär i norra Uppland och en tredje är stationär i trakterna kring Sandviken. Det finns därför misstankar om att även dessa båda vargar bildat revir. Två andra ungvargar från Tiveden-reviret befinner sig fortfarande på vandring norr respektive söder om reviret.
– Vi har alltså minst en varg från Tiveden som bildat par, kanske ytterligare två Det är mycket positivt för svensk vargförvaltning, sammanfattar Per Ahlqvist.