Foto: Göran Ekeberg/AddLight & Mari Edman Biträdande statsveterinär Erik Ågren klandras av JO för att ha agerat i strid mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

Topptjänsteman på SVA tar åt sig av JO-klander

Biträdande statsveterinär Erik Ågren, som har fått JO-klander för att ha agerat i strid mot regeringsformens krav på saklighet, tar åt sig av kritiken. Också SVA klandras i sammanhanget.

Det är en snårig historia som till slut hamnade på Justitieombudsmannens, JO:s, bord efter att en privatperson gjorde en anmälan.

Bakgrunden är att biträdande statsveterinär Erik Ågren var ledamot i Svenska Jägareförbundets styrelse, som han nu har lämnat, och samtidigt anställd av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

250 000 kronor

Anmälaren påpekade att Erik Ågren upplyste Jägareförbundet om det existerade en möjlighet att fakturera hans arbetsgivare, SVA, 250 000 kronor för insatser i samband med insamling av rävspillning – och att pengarna skulle brinna inne vid det kommande årsskiftet.

Dessutom lyfte anmälaren att Erik Ågren, som var föredragande i ett viltförvaltningsärende, kontaktade Jägareförbundets representant och kom med förslag om hur förbundet borde yttra sig i egenskap av remissinstans.

Erik Ågrens agerande i samband med mejlet om fakturan når inte upp till den nivå som medför JO-klander.

I strid med grundlag

Men JO menar att det var fel av honom att vara föredragande tjänsteman i ärendet om viltförvaltning, ett agerande som försatte honom i en jävssituation och strider mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Tillika var det fel av SVA som arbetsgivare att låta honom föredra ärendet.

Erik Ågren kommenterar kritiken i en intervju med Jaktjournalen:

– Vi har ju läst deras utredning och vad de har kommit fram till. Både SVA och jag tar åt oss av det här och ser till att det inte blir något som kan uppfattas som jäv eller felaktigheter framöver. Det är bara att ta till sig och dra lärdom av det, säger han.