Trafikverket beslutar om tågstängsel

Den som vill ha hjälp av samhället att hägna in en järnväg ska vända sig till Trafikverket. Det framhåller pressavdelningen på SJ med anledning av vår artikel om jägare som lät bekosta stängsel utmed järnvägen i Tillberga

Biträdande presschefen på SJ vill göra följande tillrättaläggande:

I Jakt & Jägare på webben  finns en artikel om jaktvännerna som inhägnade järnvägen.
I slutet av artikeln påstås att ”SJ:s underordnade bolag var inte intresserat av att hjälpa till och finansiera tågviltstängslet i Tillberga.”
Jag önskar att ni korrigerar det påståendet.
Sedan 1988 är järnvägsverksamheten i Sverige uppdelad i olika myndigheter och bolag. Myndigheten Banverket bildades 1988 och fick ansvar för all skötsel, nybyggnad och underhåll av den svenska järnvägen.
År 2002 bolagiserades resterande delar av Statens Järnvägars verksamhet och delades upp i flera bolag. SJ AB fick ansvaret för persontrafiken. Sedan dess har även hela järnvägssystemet avreglerats och i dag finns det närmare 30 olika bolag som sysslar med persontransporter på järnväg.
Våren 2010 slogs de båda myndigheterna Banverket och Vägverket ihop till den gemensamma myndigheten Trafikverket. Det är Trafikverket som har statens uppdrag för att sköta infrastrukturen på och kring den svenska järnvägen.
Det är med andra ord till Trafikverket alla svenska jägare ska rikta sin önskan om eventuell byggnad av viltstängsel längs spåren. SJ, liksom övriga tågoperatörer, har ingen beslutanderätt i denna fråga.

Ulf Wallin
Bitr presschef/PR-ansvarig
Stab Marknad & Kommunikation
Post: SJ AB, Kommunikation