Foto: Mostphotos Det finns två revir i omedelbar närhet till skadeplatserna, ett äldre och ett nytillkommet. Vargarna i Tönsenreviret har en historik av angrepp i trakten.

Tredje vargangreppet i  Bollnästrakten – också björn åt av fåren

Ett tredje vargangrepp skedde under natten till i dag i anslutning till Tönsenreviret i Hälsingland. Länsstyrelsen ser nu över möjligheterna att besluta om skyddsjakt på eget initiativ.

Som Jakt & Jägare har rapporterat om dödades sammanlagt fem får i Bollnästrakten under nätterna till tisdag respektive onsdag.

”Tio döda får”

I natt var det dags igen då en fårbesättning attackerades i Åsveden söder om Bollnäs.

– Vi har haft en besiktningsperson som besiktade tio döda får i går kväll. Platsen var några kilometer från de tidigare två ställena. En björn hade varit och konsumerat en del av fåren, men de dödande betten var typiska för varg, säger Simon Viklund, vilthandläggare på länsstyrelsen, till Jakt & Jägare.

Tönsenreviret ligger i omedelbar närhet till skadeplatserna. Men i närheten finns också det nybildade reviret Vitaspen.

Finns historik

– I byarna i trakten finns en historik med angrepp från Tönsenvargar. Men vi har inte hunnit få dna-svar på angreppen i veckan.

Kan skyddsjakt bli aktuellt?

– Jag sitter just nu och ser över möjligheterna, men vi har vad jag vet inte fått in några ansökningar, säger Simon Viklund.