Tuffare för arktis vilda isbjörnar – ljusning för isbjörnarna på zoo

Tidigare islossningen gör att Arktis isbjörnar magrar och att utbredningsområdet minskar. På Köpenhamns zoo våras det dock för isbjörnarna efter en privat donation på 150 miljoner danska kronor.

Det är Nordiska ministerrådet som i en rapport slår fast att den allt tidigare islossningen i Arktis gör att isbjörnarna blir allt magrare. Genomsnittsvikten för isbjörnshonorna på vissa områden har minskat med 25 procent, till 225 kilo, på ett par decennier. Det varmare klimatet innebär också att isbjörnarna riskerar att försvinna helt från delar av Arktis.
Avsikten med rapporten är at få indikatorer på hur klimatförändringen påverkar de nordiska ekosystemen. Isbjörnarna är en av 14 indikatorer. Andra handlar om till exempel fisk och plankton.

Rekorddonation till zoo
I Köpenhamns ”Zoologisk Have” går emellertid isbjörnarna en ljusare framtid till möte.
En privat donation från redarmagnaten A.P. Möller och hans hustru Chastine Mc-Kinney Møllers stiftelse på 150 miljoner danska kronor ger förutsättningar för en helt nytt arktisområde i djurparken.
Chefen för parken, Lars Lunding Andersen, berättar att det är frågan om en 4 000 kvadratmeter stor isbjörnsanläggning med en sex meter djup bassäng och genomskinliga undervattenstunnlar för besökarna.
– Vissa tider blir det en säl eller två, som är isbjörnens naturliga bytesdjur, i bassängen. De skiljs emellertid åt av en kraftig ruta. Men levande lax och andra fiskar släpper vi nog in till björnarna, säger han till Berlingske Tidende.