Två nya lodjurskullar har hittats i Västmanland med hjälp av rörelseaktiverade viltkameror som satts upp av länsstyrelsen. I ett fall avslöjades hur en hona med ungar återvänt till ett rådjurskadaver för en nattlig måltid.
Foto: Länsstyrelsen Västmanland Två nya lodjurskullar har hittats i Västmanland med hjälp av rörelseaktiverade viltkameror som satts upp av länsstyrelsen. I ett fall avslöjades hur en hona med ungar återvänt till ett rådjurskadaver för en nattlig måltid.

Två nya lokullar i Västmanland

Med hjälp av viltkameror har länsstyrelsen hittat två nya lodjurskullar i Västmanland. Det är en föryngring i Broddbo i Sala kommun och en lodjurskull utanför Arboga.

Inventeringsarbetet började i oktober.
Daniel Mallwitz, inventeringsansvarig på länsstyrelsen Västmanland, berättar att avsaknaden av spårsnö gjort att myndigheten provat en annan taktik för att hitta lodjurshonor med ungar.
– Vi har tjuvstartat med att använda rörelsekänsliga kameror. Det har varit ganska framgångsrikt, säger han till P4 Västmanland.

Tipsades om ett loslaget rådjur
Den första lofamiljen upptäcktes sedan en privatperson kontaktat länsstyrelsen om ett fynd av ett rådjur som dödats av ett lodjur.
– Då har vi åkt dit och satt upp en kamera, säger Daniel Mallwitz till Sveriges radio.
Sedan har lodjuren kommit tillbaka på natten och ätit på kadavret, vilket avslöjades av viltkameran.
I det andra fallet sattes en kamera upp på en plats där det var känt att lodjur vilar.

Bilder med lekande loungar
– Där syns hur ungarna leker. Det är slående lika beteende som kattungar har, konstaterar Daniel Mallwitz.
Han gissar att det totalt kommer att hittas åtta till nio loföryngringar i Västmanland.
Under förra inventeringssäsongen 2018–2019 kunde länsstyrelsen kvalitetssäkra sju lodjursföryngringar. Efter delning mellan länen gav detta ett inventeringsresultat på fyra och en halv familjegrupp. Den av Naturvårdsverket fastställda miniminivån för länet är tre loföryngringar.
Det gjorde att Västmanland i år fick en kvot på två lodjur norr om E18 under licensjakten i mars. Det var samma blygsamma jaktkvot på lodjur som tidigare år. Hur det blir med licensjakten på lodjur i Västmanland den 1 mars 2020 meddelas antagligen inom cirka en månad.