Appeninsk varg från Italien, som etablerat sig i Schweiz, är i vissa fall hybrider efter tidigare generationers parningar med hundar. Enligt en DNA-undersökning är cirka två procent av vargarna i Schweiz i själva verket hybrider.
Foto: Shutterstock.com Appeninsk varg från Italien, som etablerat sig i Schweiz, är i vissa fall hybrider efter tidigare generationers parningar med hundar. Enligt en DNA-undersökning är cirka två procent av vargarna i Schweiz i själva verket hybrider.

Två procent av vargarna är hybrider

Knappt två procent av vargarna i Schweiz är inte vargar. Det har så mycket hund-DNA, efter tidigare generationers parningar med hundar, att de är hybrider.
Det visar resultat från en forskare vid universitet i Lausanne.

Forskaren Luca Fumagalli har från åren 1998 till 2017 undersökt DNA i en stor mängd prov från vargars saliv, avföring och hår.
Det handlar om DNA-prov från 115 vargar.
Det materialet jämfördes med 70 hundars DNA. Resultatet blev att två av vargarna, eller knappt två procent, var hybrider.
Det rapporterar RRO, Radio Rottu Oberwallis.

Liknande resultat i Italien och Spanien
Liknande resultat har framkommit vid undersökningar i Italien och Spanien.
Som hybrider i lagens mening i svensk lagstiftning räknas första till fjärde generationen efter att korsningen ägt rum. Varghundar är alltså bara tillåtet att ha om vargparningen finns minst fem generationer bort.

Kan påverka när det gäller vargjakt
Enligt forskaren har frågan om hybrider betydelse för jakten på vargar i Schweiz.
Många är eniga om att vargen ska ha ett skydd, men hur är det med hybriderna – ska de jagas? Det kan ha betydelse för frågan om vargjakt i Schweiz.
Luca Fumagalli anser att ytterligare DNA-undersökningar bör göras så att eventuella hybrider hittas och så att vargarna i Schweiz kan hållas genetiskt rena.
Han menar också att det framför allt bör ses till att kringströvande hundar inte får kontakt med vargflockarna.
Schweiz saknade i många år vargar. Men vargar började på 1990-talet att vandra in från Italien. De appeninska vargarna i Italien har bara cirka 60 centimeter i mankhöjd. Vargarna i Sverige har i snitt 80-85 centimeter i mankhöjd.