Det fanns bara ett vuxet djur på licensen. Men istället för en sextaggare var det två sextaggare som hade fällts. Jägarna blev rejält omruskade av den osannolika händelsen och anmälde överskjutningen både till polisen och länsstyrelsen. Fotot är från en annan älgjakt.
Foto: Robert Jidesjö Det fanns bara ett vuxet djur på licensen. Men istället för en sextaggare var det två sextaggare som hade fällts. Jägarna blev rejält omruskade av den osannolika händelsen och anmälde överskjutningen både till polisen och länsstyrelsen. Fotot är från en annan älgjakt.

Två sextaggare fälldes i tron att det var en – jägarna frias

Älgjaktslaget var helt övertygat om att man bara fällt en
sextaggare. Men i verkligheten låg det två döda tjurar inte långt från varandra. Händelsen är så unik att länsstyrelsen nu friar jägarna från ansvar om överskjutning.

Älgjaktlaget i Halmstads kommuns inland hade börjat andra jaktdagen med fina observationer. Innan hunden släpptes för att få igång skogens konung hade en av skyttarna sett fyra älgar från sitt torn på kalhygget.
– Skytten rapporterade över radio att han såg en tjur med sex taggar, plus en ko med två kalvar, berättar en av jägarna i det nio man starka laget. 
Men avståndet för att få till ett skott ansåg han vara för långt i det läget. Djuren försvann. Men en stund senare fick den nysläppta hunden kontakt med djur.
Markerade ingen tydlig träff
Sextaggaren dök upp hos samme skytt igen. Och nu small det.
– Avståndet vara bara 70-80 meter, berättar jägaren. Men djuret markerade inte tydligt någon träff. Det försvann ur sikte för skytten eftersom terrängen är lite kuperad i området.
Alla i jaktlaget hade förstås hört skottet. Och i sådana här lägen gäller det att lugnt avvakta. Jaktledaren avgör hur strategin ska läggas upp.
Men innan någon ny plan hunnit formas kom det radiorapport från ytterligare en skytt. Från sitt torn bara några hundra meter från det första såg han sextaggaren på nytt. Jaktledaren fick nu bara några sekunder på sig att fatta beslut. 
Fick besked att skjuta
– Han bedömde det så att det måste vara samma sextaggare som blivit påskjuten tidigare. Därför fick skytt nummer två beskedet att skjuta, säger jägaren. Älgen kunde ju vara skadskjuten och det är en hederssak att inte lämna ett djur utan vetskap hur det gick.
Sextaggaren föll och jaktlaget trodde nu att saken var klar. Men en stund senare uppdagades den märkligaste händelsen i lagets över 50-åriga historia.
Det visade sig att den första sextaggaren faktiskt hade fallit för den första skyttens kula och att skytt nummer två hade skjutit på en helt annan sextaggare. För inte långt ifrån varandra låg nämligen två stendöda tjurar, med så snarlika hornuppsättningar att ingen på lite avstånd kunde se skillnaden.
Licens på ett vuxet djur
Jägarna blev rejält omruskade av den osannolika händelsen. För det fanns en mindre lustig faktor att ta hänsyn till. Jaktlaget hade nämligen bara licens på ett vuxet djur och en överskjutning är ett jaktbrott och brukar innebära en extra avgift. Jaktlaget anmälde därför ”olyckan” både till polisen och till länsstyrelsen.
Polisen lade ner sin utredning snabbt men länsstyrelsen funderade ett tag på hur man skulle hantera situationen. 
Frias för unik händelse
Nu har myndigheten kommit fram till att händelsen var så unik att jägarna måste frias.
Därför slipper nu jaktlaget att betala straffavgiften på 7 000 kronor som jaktförordningen egentligen föreskriver. 
– Sannolikheten att det var samma djur var mycket stor. Jaktledarens beslut att skjuta var därför korrekt, skriver länsstyrelsen.