Varg som avlivats på grund av skabbangrepp för några år sedan. Om fällda vargar med skabb ska räknas in i länskvoterna för årets licensjakt är fortfarande en öppen fråga. Men skabb är inget hot mot vargstammen.
Varg som avlivats på grund av skabbangrepp för några år sedan. Om fällda vargar med skabb ska räknas in i länskvoterna för årets licensjakt är fortfarande en öppen fråga. Men skabb är inget hot mot vargstammen.

Två skabbvargar fällda

”Skabb inget hot mot vargstammen”

Två av de åtta vargarna som fälldes under licensjaktens första dag var angripna av skabb. Men vargexperten Olof Liberg säger att skabb aldrig varit ett hot mot vargstammen.
– Däremot är det en välgärning att skjuta en varg som är svårt angripen av skabb, kommenterar han till Jakt & Jägare.

Den första vargen som fälldes i Flatenreviret i Dalarna var en skabbsjuk tik. Jakt & Jägare skrev om det här:
Dessutom var en av de två vargar som sköts i Vimyrenreviret i Värmland angripen av skabb. Hannen, med en vikt på 42 kilo, var pälslös på svansen och en bit av bogpartiet på grund av skabbangrepp.
– I Dalarnas fall har vi varit relativt förskonade från skabb. Varje år rapporterades det något fall och det är väl sådant som kommer fram nu i och med licensjakt då man får vargarna på nära håll, kommenterar Jonas Bergman, viltssamordnare på länsstyrelsens till Dalarnas Tidningar.
– Får en varg skabb sprider det sig lätt vidare då vargarna lever ett socialt liv, tillägger han till Dalarnas Tidningar.

”Lite oroväckande”
Olle Rydell, länsveterinär vid länsstyrelsen Dalarna, är oroad av att de redan dykt upp två skabbvargar i årets licensjakt.
– Det är lite oroväckande i och med att det är så pass få vargar i landet. När rävskabben kom till Sverige och slog till på 80-talet decimerades stammen hårt, kommenterar han till Dalarnas Tidningar.
Det är ännu oklart om de två fällda skabbvargarna i årets licensjakt räknas bort från kvoten för licensjakten.
Det gjordes under licensjakten i Örebro län 2015.
Det avgörande då var att det skabbangreppet rapporterades in till länsstyrelsen samtidigt som det meddelades att vargen fällts under licensjakten.

Ska diskuteras i varglänen
Jakt & Jägare skrev om det här:
När Jonas Bergman får höra om den aspekten säger han till Jakt & Jägare att frågan om fällda skabbvargar i licensjakten ska dryftas under dagen med de andra länen som har vargjakt.
– Vi kommer att prata med de övriga länen så vi ser lika på det här, förklarar han.
• Men om verkställandet av licensjakten går ut på att begränsa antalet vargar är det väl logiskt att inte räkna in fällda skabbsjuka vargar, som kan avlivas med stöd av Jaktförordningen även när det inte är licensjakt?
– Det är inte så enkelt. Det är extra känsligt i år hur många vargar som fälls och om det kan ses som utökade kvoter, svarar Jonas Bergman.

Skabb inget hot mot vargstammen
Vargforskaren Olof Liberg konstaterat att skabb aldrig har varit och inte kommer att bli ett hot mot vargpopulationen i stort.
– Men av bilderna att döma på de skabbvargar som fälldes i går var det en välgärning att skjuta dem, förklarar han.
Sedan vargarna kom till Sverige i början av 1980-talet är det under åren högst fem föräldrapar som dött av skabb och kanske 20-40 valpar och ungdjur som avlidit på grund av skabbangrepp, enligt Olof Liberg.
Däremot är rävskabben ett hot mot just rävstammen.

Sällsynt att föräldradjuren dör
– Både lodjur och vargar kan få parasiterna som är specialiserade till värddjuret räven. Det är ungdjuren som är känsligast om lodjur eller varg får skabb. När vargvalpar får rävskabb kan de överföra skabben till föräldraparet gång på gång, så att de dukar under till slut. Men det är sällsynt att föräldradjuren dör av upprepade skabbangrepp, kommenterar Olof Liberg.
De vargar som fått antikroppar mot skabben är i sin tur mer motståndskraftiga och bättre rustade om de smittas igen av rävskabb. Men går det så långt att vargar går runt utan päls vintertid är det ett lidande som ska avslutas med avlivning, resonerar vargforskaren.