Foto: Shutterstock I Almhöjdenreviret har i skrivande stund två vargar fällts av tilldelade sex stycken.

Två vargar fällda i Västmanland och Örebro

Två vargar har fällts under tidig eftermiddag, en i Venabäcken i Västmanland och en i Ödmården & Mörtsjön som ligger i Gävleborg.

I och med de två senast skjutna vargarna är det bara i reviren Flatmossen i Värmland och Vismen, som delas av Värmland och Örebro, som jaktlyckan helt har uteblivit hittills i år. I de båda reviren är tilldelningen vardera sex vargar.

Reviret Almhöjden

Också i reviret Almhöjden, som delas av Dalarna, Västmanland och Örebro, fälldes ytterligare en varg vid 14-tiden i dag.

Här kan du se tilldelningen län för län och följa hur jakten går.