Två vargar och 18 lodjur i Hällefors

I Hällefors gjordes en rovdjursinventering där man observerades spår efter 18 lodjur och två vargar.
Nästan 90 personer var med i inventeringen som organiserades av Hällefors jaktvårdskrets.
Inventeringarna sker på uppdrag av Jägareförbundet, Grimsö forskningsstation och länsstyrelsen i Örebro. Hällefors jaktvårdskrets har nu tagit på sig uppgiften att genomföra inventeringarna.

– Även Naturvårdsverket är involverat, säger Nils Hultman, som organiserar arbetet i Hällefors kommun, till Bergslagsposten.

Det var under två vardagar i slutet av januari som inventeringen gick av stapeln. Totalt bidrog 65 jaktlag med manskap och det var nästan 90 personer som sökte efter spår i markerna.

Man tog sig fram med skoter, skidor, med bil och till fots. Sökområdet var jaktvårdskretsens verksamhetsområde, cirka 90 000 hektar.

I år genomfördes bakspårning av Grimsö forskningsstation. Det gjordes tidigare av jägarna själva. Detta görs för att undvika att djur dubbelräknas.

Ingen överraskning

Spår hittades efter 18 lodjur och två vargar. Enligt Nils Hultman var det ingen överraskning. Året innan hittade spår efter 14 lodjur men inga vargspår. Man såg också tre slagna rådjur.

Nu görs en sammanställning. Samtidigt har inventeringar gjorts på andra håll i landet. Stora delar av Västmanland, Dalarna och Värmland har gåtts igenom för att få en helhetsbild av rovdjurspopulationerna.