Tvist om plats i älggrupp

Det har uppstått tvist om en jägarplats i en älgförvaltningsgrupp i Jämtland, skriver LTZ. Platsen som Jägarnas Riksförbund, JRF, hade tillsattes med en jägareförbundare.

JRF:aren har suttit som representant i älgförvaltningsområdet i Härjedalen i tre år. Till nyår går hans mandat ut och därför begärde länsstyrelsen in förslag på ny ledamot inför kommande period.
Enligt JRF-företrädaren skickades brevet till fel person vilket ledde till dröjsmål med svaret. I det läget trodde JRF:aren att han skulle bli automatiskt omvald.
Nu har istället en jägareförbundare valts in på posten. JRF har klagat och bett länsstyrelsen tillsätta deras representant på posten.
Länsstyrelsen säger nej till det och nu har JRF:aren vänt sig till JO och vill ha saken granskad.