Benelli MR1 Argo Comfortech är godkänd för jakt, fastslår Naturvårdsverket som ”äger frågan”. Men en utredare hos polisen gillar inte halvautomatens utseende och överväger att neka vapenlicens, trots verkets yttrande.
Benelli MR1 Argo Comfortech är godkänd för jakt, fastslår Naturvårdsverket som ”äger frågan”. Men en utredare hos polisen gillar inte halvautomatens utseende och överväger att neka vapenlicens, trots verkets yttrande.

Tyckande kan stoppa vapenlicens

En utredare vid polismyndigheten i Stockholm vill inte godkänna en Benelli MR1 Argo Comfortech som jaktvapen.
Det är Naturvårdsverket som bestämt vilka regler som ska gälla för halvautomatiska jaktstudsare. Trots att verket skrivit ett yttrande att Benelli-studsaren är lämplig för jakt, så länge ett fem skotts-magasin används, överväger utredaren att neka vapenlicens för halvautomaten.

Han tycker inte MR1-bössans utseende stämmer med hur jaktvapen ska se ut.
”Det finns inget som talar för att vapnet är ämnat för direkt militära ändamål, men å andra sidan finns det heller inget på att det konstruerats för jakt”, resonerar polisens handläggare.
Utredaren pekar dessutom på att det går att sätta in ett magasin som rymmer fler än fem patroner.

Stöd från Jägareförbundet
Polismyndighetens utredare anser att han fått stöd för sina funderingar efter att ha kontaktat en jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet samt organisationens förbundsjurist.
Just magasinsfrågan för halvautomater har regeringen slängt i papperskorgen när det gäller förslagen i den senaste vapenutredningen.
Men polisens utredare överväger ändå att strunta både i det och att Naturvårdsverket godkänner Benelli-studsaren.

Personligt tyckande väger tyngre
Jakt & Jägares vapenexpert Christer Holmgren har granskat det här fallet. Han är upprörd över hur enskilda polistjänstemäns tyckande väger tyngre än utlåtanden från Naturvårdsverket, den ansvariga myndigheten för regler om jaktvapen.
Polisens handläggning av vapenlicenser har blivit ett träsk med mer eller mindre subjektiva tyckanden. Helt i onödan belastas förvaltningsdomstolarna med mängder av överklagningar när enskilda skyttar och jägare drabbas av den rättsosäkerhet som råder, sammanfattar han.
Nu kärvs krafttag för att slippa tjänstemannaväldet och se till att lag tillämpas lika för alla, skriver Christer Holmgren i en krönika.
Läs den texten här: