Foto: ideverkstaden.comSinkabirum Kombi L112 som finns i Sverige och är konstruerad för levandefångst av vildsvin. I Tyskland laddas det nu för att bekämpa vildsvinsstammen med hjälp av fällor.

Tyska vildsvinsfällor prövas

I den tyska delstaten Niedersachsen ska det prövas om fällor kan minska antalet vildsvin. Jägare ska utbildas i fällfångst av vildsvin.

Niedersachsen ligger strax söder om Hamburg. I delstaten finns cirka åtta miljoner tamsvin.
Om den afrikanska svinpesten via vildsvin kommer in i delstaten skulle det blir mycket kännbart för svinuppfödningen. Delstatens jordbruksminister Barbara Otte-Kinast har därför beslutat att cirka 35 miljoner kronor ska satsas på att få ned antalet vildsvin, vilka kan vara potentiella smittbärare, rapporterar nyhetsportalen Proplanta.
Allmänheten ska också upplysas om faran att ta livsmedel från smittdrabbade länder i öst. Om smittat livsmedel slängs i naturen kan det ge svinpest hos vildsvinen.

3 000 fällda vildsvin undersökta
Så sent som i oktober upptäcktes ett nytt fall av svinpest i Polen. En mindre tamsvinsbesättning om 80 djur visade sig vara drabbad.
Under årets första sex månader undersöktes närmare 3 000 fällda vildsvin i Niedersachsen för att se om de eventuellt var drabbade av sjukdomen.
I slutet av november deltog alla berörda delstatsministrar i en övning i hur det ska ageras om den afrikanska svinpesten når Tyskland.

Lars Sönnergren
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...