Sveaskog ordnade ungdomsjakt på vildsvin utanför Eslöv
Sveaskog ordnade ungdomsjakt på vildsvin utanför Eslöv

Unga jägare fick prova på vildsvinsjakt

Sveaskog ordnade i början av november vildsvinsjakt för ungdomar upp till 25 år i Skarhults Kronopark utanför Eslöv. Av de tio platserna var fem vikta för ungdomar från norra Sverige.

Viltmästare Poul Erik Jensen (jaktledare) och Sofia Hammarskjöld (Sveaskogs representant), samt medhjälpare, hälsade oss välkomna och gick igenom dagens jakt med löshund och sex hundförare.
Allt var planerat in i minsta detalj, även transporten av de tio ungdomarna, som fraktades på en släpvagn med bänkar.
I första såten observerades dovhjortar, rådjur, harar och rävar men inga vildsvin fälldes trots att ett pass hade kontakt med ett lovligt djur. Orsaken var att andra människor fanns i området och skytten avstod från skott.
Drevkedjan hade kontakt med ett 20-tal vildsvin. Nio av tio passkyttar hade viltkontakt, främst med dovhjortar. Även i nästa såt observerades dovhjortar. Inga vildsvin dock.

Vildsvinen en resurs
Under middagen informerade Sofia om Sveaskog och deras visioner kring viltförvaltningen på deras marker. De ser vildsvinen som en resurs och välkomnar foderåtlar, dock på ett sätt som inte orsakar problem för lantbrukarna.
Den sista såtenutgjordes av två gamla hägn. Efter 45 minuter kom de första skotten, en kvart senare sköt nästa passkytt och fem minuter senare sköt ännu en passkytt. En galt med betar på cirka tio centimeter och en årsgalt fälldes.
Även här hade viltkontakterna varit många, huvudsakligen med dovhjort.
Vi som var gäster är eniga om att det var en av de absolut bästa och välorganiserade jakter vi varit med om och de erfarenheter som vi tog med oss från Skarhults Kronopark kommer att ge oss mycket i ett framtida jaktliv.

Richard Waax Eliasson
Joakim Andersson