Närmast i bild koncentrerar sig Billy Erlandsson på 50-metersskyttet, instruerad av Raoul Andersson. Längre bort är det Björn Bäckman som instrueras av Christer Jonsson.
Närmast i bild koncentrerar sig Billy Erlandsson på 50-metersskyttet, instruerad av Raoul Andersson. Längre bort är det Björn Bäckman som instrueras av Christer Jonsson.

Ungdomslägret blev en fullträff

Intresset var på topp för det ungdomsläger som Söderköpings jaktskytteklubb för sjunde året i rad arrangerade på Bocksättersbanan den 17-18 juni. Totalt var det 66 deltagare. Till detta kommer 28 funktionärer som ställde upp och jobbade.
I funktionärsstyrkan ingick bland andra kökspersonalen, med husmor Anita Pettersson i spetsen.

Vad vore ett läger av detta slag utan ordentligt med bra mat? Maten hade strykande åtgång.

På JRF-lägret fanns förutom de vanliga funktionärerna personal från hemvärnet.

Lägerchefen Peder Grankvist med assistans av Gunnar Pettersson ansvarade för ett läger som inte bara lockade ungdomar från hemlänet.

Deltagarna kom huvudsakligen från Östergötland, men det fanns ungdomar med både från Stockholm och Uppsala.

De hade möjlighet att prova på allt möjligt under de båda dagarna. Allt från att skjuta med luftpistol på ballonger till skytte på älgbanan med riktigt klass 1-vapen.

Handladdningens svåra konst gav Krister Andersson lektioner i, framför allt för de äldre deltagarna.

Olika aktiviteter

Det fanns även en station där deltagarna fick lära sig att tillverka fågelholkar under kunnig ledning, samtidigt som personal från hemvärnet visade hur sjukvård i fält går till. Dessutom genomförde de ett fingerat eldöverfall, där såväl AK4 som kulspruta, Ksp 58, kom till användning.

Det var ett populärt inslag under lägret.

– Det vore omöjligt att genomföra ett sådant här läger utan så många som ställer upp och jobbar. En som lagt ner oerhört många timmar inför lägret är Gunnar Pettersson, berättar läger-chefen Peder Grankvist.

Utvecklande

Han framhåller att skyttet är utomordentligt fostrande och utvecklande.

Säkerhetsaspekten är oerhört viktig, samtidigt som förmågan till koncentration och fokusering på uppgiften är en förutsättning för att uppnå resultat inom skyttet.

Lyckades bra var det många som gjorde under helgen.

En som definitivt gjorde det var Billy Erlandsson från Norrköping, som på sportskyttebanan förmådde skjuta 95 poäng av 100 möjliga, samtidigt som han blev fotograferad.

Tala om full fokusering på uppgiften.

– Huvudsponsor för lägret är Svenska sportskytteförbundet, som vi har samarbete med, berättar Peder Grankvist.

Han poängterar vikten av att satsa på ungdomen med tanke på framtiden.

Satsningen på ungdomsläger har även gett bra resultat inom den egna klubben.

Vid årets RM i jaktskytte, arrangerat av Jägarnas Riksförbund, representerades Söderköping av inte mindre än 18 juniorer.

– Vi har grabbar som började här på lägret som idag skjuter

SM i skeet, inflikar Gunnar Pettersson.