Uppsalahövding tveksam till vargflytt

I måndags kväll flyttades vargtiken från Jämtland till en plats norr om Heby, Uppsala län. Nu vill landshövding Peter Egardt ha en noggrann utvärdering av Naturvårdsverkets beslut om vargflytt.

I måndags sövdes den rysk-finska vargtiken i strax utanför Brunflo i Jämtland och flögs med helikopter till Uppsala län, där hon släpptes i Heby kommun. Naturvårdsverket uppger att vargtiken vandrat vidare och att hon troligtvis inte är kvar i länet.

Vill att flyttarna ska utvärderas
Peter Egardt, landshövding i Uppsala län, vill att Naturvårdsverkets beslut om flytt av genetiskt viktiga vargar ska utvärderas noggrant.
– Jag vill understryka att detta är Naturvårdsverkets beslut. Jag förutsätter därför att verket nu noggrant utvärderar resultatet av hittills genomförda flyttningar. Det är nu fyra flyttar som har genomförts och den tredje av samma individ, säger landshövding Peter Egardt i ett pressmeddelande.
– Naturvårdsverket måste värdera om resultatet är sådant att det motiverar kostnaderna och om flyttningarna kan anses motiverade från etiska utgångspunkter. Jag är tveksam till om de kan anses försvarbara ur dessa aspekter, tilläger Peter Egardt.