Mjältbrand uppkommer av sporbildande bakterien Bacillus anthracis.
Foto: Shutterstock Mjältbrand uppkommer av sporbildande bakterien Bacillus anthracis.

Utbrott av mjältbrand i Östergötland

Ett utbrott av sjukdomen mjältbrand har konstaterats vid Omberg i Östergötland, skriver Folkbladet Östergötland. Gården har spärrats av och nu uppmanas människor som påträffar döda älgar, hjortar eller rådjur att rapportera till myndigheterna och inte röra de döda djuren.

Sex kreatur med mjältbrand har konstaterats vid den drabbade gården. Myndigheterna uppmanar människor att respektera avspärrningarna.

Bakterie
Mjältbrand orsakas av  den sporbildande bakterien Bacillus anthracis och har en dödlighet på upp till 97 procent om den inte behandlas. Sjukdomen förebyggs med vaccination och kan i ett tidigt stadium behandlas med antibiotika.

Överlever i jorden
Sjukdomsbakterien och dess sporer överlever länge i jorden och kan frigöras vid exempelvis grävarbeten.
– Marken kan spricka när det är torrt och varmt och vid ett slagregn kan det piskas upp sporer, säger Lotta Andersson, ställföreträdande chef på enheten för idisslare och gris på Jordbruksverket, till Sveriges Radio Östergötland.
Såväl människor som kreatur och vilt kan drabbas. Döda vilda djur som påträffas ska rapporteras till myndigheterna.