Utländska jägare bör registreras

Naturvårdsverket har tagit fram ett antal förslag kring utländska jägare som jagar i Sverige. Bland annat anser de att utländska jägare bör registreras med födelsedatum.
Dessutom vill verket ha blanketter för jaktkort hos Svensk Kassaservice och att jaktregistret ska kunna ta ut en liten avgift för vissa tjänster.

Varje år jagar knappt 21 300 utländska jägare på svensk mark. Det motsvarar närmare tio procent av alla som löser jaktkort.

Utländska jägare saknar personnummer. Därför kan de inte registreras i Jaktregistret på samma sätt som svenska jägare. Ibland saknas även jägarens adress i hemlandet, vilket gör att det inte går att skicka en avi för viltvårdsavgiften.

”Alla ska behandlas lika”

– Det är önskvärt att alla jägare behandlas lika och att vi får bättre kontroll över vilka som jagar. Vi vill därför börja registrera utländska jägare med födelsedatum, kommenterar Anders Wetterin, biträdande chef på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Blanketter för att betala viltvårdsavgiften finns idag hos Svensk Kassaservice, men eftersom de läggs ner till årsskiftet anser Naturvårdsverket att jaktkortblanketterna även ska finnas hos dem som tar över kassaservicen.

Mer avgifter för svenska jägare

Dessutom kan svenska jägare räkna med att få betala ännu mer i avgifter.

Varje år gör Naturvårdsverket cirka 5 000 extra utskick till jägare. Dessa rör saker som borttappade jaktkort, intyg på jägarexamensprov eller bevis på att jaktkortet betalats. Naturvårdsverket vill kunna ta ut en avgift på 50 kronor för sådana utskick.