Max fyra miljoner kronor får den kosta, Lars-Erik Liljelunds rovdjursutredning som slutredovisas 2012.
Max fyra miljoner kronor får den kosta, Lars-Erik Liljelunds rovdjursutredning som slutredovisas 2012.

Utländska vargforskare synar svenska kollegor

250 vargar räcker, säger några svenska vargforskare. Nej, det måste vara över 1 000 individer, hävdar andra.
Snart kommer deras utspel i frågan att bli synade. Regeringens utredare Lars-Erik Liljelund tar hjälp av internationell expertis för att få svar.
Hans enmansutredning ska också ge svar på vad hela den svenska rovdjurspolitiken kostar – både för samhället och enskilda.

63-årige Lars-Erik Liljelund satt som generaldirektör på Naturvårdsverket mellan åren 1999-2008. Han är gammal i gamet som utredare. Inte mindre än 14 statliga utredningar har han lämnat ifrån sig. I dag är Lars-Erik Liljelund chef för miljöstrategiska forskningsstiftelsen Mistra och ensamutredare av de svenska rovdjursstammarna.

Fyra stora rovdjur
I utredningsuppdraget om fyra svenska rovdjur – lo, björn, varg och järv – ska han först och främst ge svar på hur de mår och hur deras framtidsutsikter ser ut, i förhållande till EU-direktivet.
– Sista mars 2011 kommer ett delbetänkande. Men då kommer vi bara att resonera strikt om bevarandestatusen ur ett vetenskapligt perspektiv, säger Lars-Erik Liljelund.
Halvårsskiftet 2012 kommer svar på hans riktigt svåra uppdrag, att presentera förslag till hur många individer det bör finnas i Sverige av respektive djurslag. Han ska också precisera hur olika delmål kan sättas.

Våldsam debatt
Inte minst efter den första licensjakten på varg har det rasat en våldsam debatt om hur många vargar det egentligen behövs i landet.
– Det finns olika bilder av inaveln. Jag har hört förslag om allt från 250 till över 1 000 individer från olika forskare. I utredningen tar jag hjälp av internationella forskare, som tittar på vilka utgångspunkter våra svenska forskare har i sina olika bedömningar, säger Lars-Erik Liljelund.
Nordamerikaner, finnar och en dansk kommer att syna de svenska vetenskapsmännens argument. Redan efter jul kommer de till Sverige för att ta del av den svenska vetenskapen.

Hälften jäviga
– Sverige är ett litet land akademiskt. Det märker man inte minst när frågor om forskningsanslag ska diskuteras. Då kan hälften av de närvarande personerna resa sig och anmäla att de är jäviga. Internationell hjälp tas in för att bredda perspektivet, säger Lars-Erik Liljelund.
I utredningen har han hjälp av en expertgrupp som består av 25 personer. Där finns representanter från intresseorganisationer, olika forskningssäten och myndigheter. Jägarrepresentanter är förbundsordföranden i Jägarnas Riksförbund, Solveig Larsson, och Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

Vad kostar en varg?
Utredningen har också ett ytterligare, stort uppdrag. Kostnaderna för de svenska rovdjuren ska upp på bordet. Det gäller dels vilka kostnader samhället har, men också hur enskilt ägande drabbas.
– Det vore intressant att komma ned på detaljnivå, så att man faktiskt kan sätta en prislapp på varje varg, björn, lo och järv. Men jag vet inte om vi når så långt, kommenterar Lars-Erik Liljelund.
I utredningen ligger den ekonomiska delen under rubriken ”socioekonomiska” aspekter. Målet är alltså att även få fram hur rovdjuren påverkar befolkningen socialt.

• Ska du åka runt och knacka dörr i bygderna?
– Nej, vi kommer att bjuda in till ett antal offentliga möten, där människor kan delta och diskutera frågorna. Vi använder oss även av forskning där attitydfrågor kartlagts kors och tvärs. Det handlar bland annat om hur synen på rovdjur är i olika delar av landet. Jag tror att man kanske inte riktigt förstått hur människor kan uppleva det, att få rovdjur i sin närhet, svarar Lars-Erik Liljelund.
En viktig del av hans utredningsprojekt är att komma med tankar kring hur den svenska och norska rovdjurspolitiken kan bindas ihop.

Delade rovdjurstammar
– När vi talar om rovdjurspopulationerna i Skandinavien måste de ses mot bakgrund av att vi faktiskt delar stammarna mellan Sverige och Norge. Hur hanterar man detta i ett större perspektiv?

• Du är ensamutredare och har fått ett gigantiskt uppdrag. Är det verkligen möjligt att du lyckas ge svar på alla frågor?
– Jag hade aldrig tagit uppdraget om jag inte trott att det var möjligt att genomföra. Jag har varit med alldeles för länge för att ge mig in i ett sådant här jobb med ”blå ögon”. I de fall där det är omöjligt att ge exakta svar, kommer jag att föra resonemang, svarar Lars-Erik Liljelund.

• Slutligen, tror du att den svenska vargstammen skulle överleva utan alla konstgjorda insatser som samhället nu är i färd med att sätta in?
– Jag har själv ställt mig den frågan och konstaterar att vargstammen växer – och hittills har vi inte mixtrat med den, svarar Lars-Erik Liljelund.