Björnhundsföraren Lars Wäppling från Jämtland kritiserar både att polisen ska ut och bevaka björnjägarna i Norrlandslänen och att en del av björnkvoten i Västerbotten sparas till älgjakten i september.
Foto: Privat Björnhundsföraren Lars Wäppling från Jämtland kritiserar både att polisen ska ut och bevaka björnjägarna i Norrlandslänen och att en del av björnkvoten i Västerbotten sparas till älgjakten i september.

Utökad tillsyn i björnjakten risas

”Avundsjuka ger hetsjakt på björnjägare”

Lars Wäppling, känd björnhundsförare från Strömsund, risar den utökade tillsynen av björnjägare, som ska göras av både länsstyrelserna och polisen i Norrland. I grunden är det avundsjuka mot duktiga hundförare i björnjakten som gett en hetsjakt mot jägare, tycker han.

TILLDELNING UNDER BJÖRNJAKTEN 2019

• Norrbotten: 34
• Västerbotten: 21
• Jämtland: 100
• Västernorrland: 45
• Dalarna: 48
• Värmland: 2
• Gävleborg: 50

Under årets björnjakt kommer polisen i samverkan med länsstyrelserna att utföra en gemensam tillsynsinsats i polisregion Norr, det vill säga i länen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.
– Björnjägare följer jaktetiken på samma sätt som andra jägare. Det förekommer att det blir fel, som i trafiken eller vad som helst, men det har blivit uppmärksammat på ett annat sätt. Det är rubriker i tidningar och avundsjuka mot de som lyckas och har duktiga hundar som skapar konflikter, säger Lars Wäppling till Östersunds-Posten.

Avundsjuka mot framgångsrika hundförare
Han tror avundsjukan kommer från lokala jägare när det deltar ekipage med förare och hundar som är specialiserade på björnjakt.
– De lokala jägarna har kanske inte lika bra hundar och de lyckas inte lika bra som jägarna som kommer utifrån, kommenterar Lars Wäppling i Östersunds-Posten.

Utökad tillsyn kan bli slöseri med resurser
Han befarar att den utökade övervakningen kan bli ett slöseri med myndighetsresurser.
– Det bästa tycker jag är att länsstyrelsen kontaktar polisen om något inte stämmer. Då åker polisen ut om det skulle vara några tveksamheter. Jag har svårt att se syftet med att polisen åker ut och letar efter fel om det inte finns något som tyder på det.

Jakten startar på onsdag
På onsdag, den 21 augusti, börjar licensjakten på björn i de berörda länen.
I Jämtland får 100 björnar fällas (se faktaruta).
Jämfört med förra året är det en minskad kvot i Västerbotten – från 28 till 21 björnar. Minskningen beror på att det har varit många skyddsjakter på björn för att freda renskötseln under kalvningen på våren.
I år har länsstyrelsen i Västerbotten valt att prova med att dela upp björnjakten i länet, så att en del av kvoten inte får fällas förrän älgjakten startar den 2 september. Det välkomnas av Jägarnas Riksförbund, JRF, eftersom björnjakten går mycket snabbt i länet och de flesta björnarna skjuts i inlandet.

Motståndare till delad björnjakt
Men Lars Wäppling är motståndare till den uppdelade tilldelningen.
– Det är helt sjukt att göra så. Björnjakt och älgjakt har ingenting gemensamt. Vill man jaga björn så får man väl se till att vara ledig. Man kan inte säga att man vill vara med på båda jakterna om man inte har möjlighet att vara ledig när björnjakten är, dundrar han i Östersunds-Posten.
I år får 300 björnar fällas i licensjakten på björn, fördelat på sju län. Under förra årets licensjakt var den sammanlagda tilldelningen i de sju länen 284 björnar. Men 290 björnar fälldes innan jakten hann avlysas.