FOTO: SHUTTERSTOCK & JÄGARNAS RIKSFÖRBUND JRF:s förbundsordförande, Solveig Larsson, lyfter att det är viktigare än någonsin att uppnå samarbete och frivillighet för att få viltstammarna i balans.

Utredare föreslår utfodringsstopp och ny jaktlagsutredning

Klassa vildsvin som skadegörande art, ny jaktlagsutredning och förbud mot utfodring av kvövvilt. Det är tre av förslagen som viltskadekommissionen presenterade i dag.

I dag tisdag presenterade viltskadekommissionen sin utredning ”Viltskadornas påverkan på samhället – Livsmedelsproduktion, skogsproduktion, och trafik”.

Kommissionens arbete leds av utredaren Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding i Östergötland. Den tillkom tidigare i år på initiativ av LRF tillsammans med Sveriges Jordbruksarrendatorer, Södra, Mellanskog, Norra Skog och Riksförbundet M Sverige.

”Flera parter”

– Vi kan konstatera att vilt orsakar stora kostnader för flera parter säger Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF, i ett pressmeddelande.

Hon tillägger:

– Samtidigt får vi inte glömma bort att viltet också är en gemensam resurs och för oss blir det tydligt att JRF:s ledord: ansvar, frivillighet och samarbete är viktigare än någonsin för att uppnå viltstammar i balans och lokalt regelbefriad rådighet över viltresurserna behöver öka, särskilt under pågående klimatförändring.

– JRF har länge varit tydligt med att då jakträtten följer med äganderätten ligger en stor del av lösningen på markägaren, exempelvis genom välskrivna jakträttsupplåtelsavtal.

Tidigare lyfts

Flera av åtgärdsförslagen som utredningen har landat i har tidigare lyfts av JRF – till exempel tillsättande av en ny jaktlagsutredning och ett synliggörande av den otydliga styrningen mellan myndigheterna.

LRF:s förbundsordförande, Palle Borgström, krävs en modernare syn på viltet:

– Viltproblematiken är komplex men utredaren har lyckats väl med att förklara orsakssambanden. Vi i LRF har länge pekat på att jaktlagstiftningen behöver moderniseras. Den kom till i en tid då viltstammarna var små och skapades för att värna viltet – det har vi lyckats med till den grad att problemet nu är det motsatta, kommenterar han.

Ny jaktlagsutredning

Här följer några av viltskadekommissionens förslag:

1. Tillsätt en ny jaktlagsutredning.

2. Ge tydliga direktiv om minskade stammar och avskjutning av klövvilt och stora fåglar till Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

3. Förbjud utfodring av klövvilt.

4. Utvidga Naturvårdsverkets uppdrag till att omfatta inventering av betesskador av allt klövvilt.

5. Klassificera vildsvin som en allvarligt skadegörande art.